نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالامنو بالا
گالري
تورمجازي
ورود/اعضاء
نقشه سايت
تماس باما
RSS
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
شهر اصفهان
پيشينه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشگاه من (داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه كليك كنند)
افتخارات، موفقيت ها و مقامهاي كسب شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست</span>رياست
هيئت رئيسه
مديران
روسا، معاونين و مديران اسبق
اهداف دانشگاه
وظايف دانشگاه
منشور اخلاقي فرهنگي دانشگاه
مكان نماي دانشگاه در شهر اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش و فناوري</span>پژوهش و فناوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي/پايان نامه ها</span>امور پژوهشي/پايان نامه ها
اعضاي هيئت علمي
دانشجويان تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز رشد فناوري</span>مراكز رشد فناوري
مركز رشد فناوري تخصصي گياهان دارويي
مركز رشد واحدهاي فناوري
قطب علمي ترانسژنزيز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه هاي پژوهشي</span>سامانه هاي پژوهشي
سامانه نشريات دانشگاه
سامانه پژوهشي
سامانه اصالت سنجي پايان نامه دانشگاه آزاد
دفتر ارتباط با صنعت
انجمن هاي علمي
همايش ها
امور مقالات
پورتال كتابخانه
چكيده پايان نامه هاي ارشد و دكتري
منابع الكترونيكي
مركز مشاوره پژوهشي دانشگاه
باشگاه پژوهشگران جوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشي</span>آموزشي
سامانه اطلاعاتي دانشجويي
اطلاعيه هاي ثبت نام
كارگزيني هيأت علمي
سامانه حضور و غياب دانشجويان
تقويم آموزشي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداري مالي</span>اداري مالي
مناقصه و مزايده
امور شهريه
رفاهي تفريحي
امور اداري
امور مالي
صندوق رفاه (امور وام دانشجويي)
فناوري اطلاعات
Collapse منو بالا_1منو بالا_1
گالري
تورمجازي
ورود / اعضاء
نقشه سايت
تماس با ما
RSS
Collapse منو اصلي_1منو اصلي_1
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
شهر اصفهان
پيشينه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشگاه من (داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه كليك كنند)
افتخارات، موفقيت ها و مقامهاي كسب شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست</span>رياست
هيئت رئيسه
مديران
معاونين و مديران اسبق
اهداف دانشگاه
وظايف دانشگاه
منشور اخلاقي فرهنگي دانشگاه
مكان نماي دانشگاه در شهر اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش و فناوري</span>پژوهش و فناوري
همايش ها
انتشارات
مركز رشد واحدهاي فناوري
واحد توسعه كارآفريني و تعاون
پورتال كتابخانه
دفتر ارتباط با صنعت
نشريات دانشگاه
پژوهشكده اعتياد
مراكز تحقيقاتي
سامانه پژوهشي
امور پايان نامه ها...
باشگاه پژوهشگران جوان
چكيده پايان نامه هاي ارشد و دكتري
دانشجويان پژوهش محور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشي</span>آموزشي
سامانه اطلاعاتي دانشجويي
اطلاعيه هاي ثبت نام
كارگزيني هيأت علمي
سايت شخصي اساتيد
سامانه حضور و غياب دانشجويان
تقويم آموزشي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويي فرهنگي</span>دانشجويي فرهنگي
كانون ستاد اقامه نماز
كانون قرآن و عترت
كانون فرهنگي و هنري و ادبي فوق برنامه
مركز مشاوره و خدمات روانشناختي
اداره دانش آموختگان
دايره مشمولين
امور دانشجويي ...
فناوري اطلاعات
روابط عمومي
Collapse رشته هاي كارشناسيرشته هاي كارشناسي
رشته و گرايش هاي تحصيلات تكميلي
راهنماي ثبت نام ورودي جديد
سايت ثبت نام ورودي جديد
اطلاعيه هاي ثبت نام ورودي جديد
پذيرش بدون آزمونPowered by DorsaPortal