نقشه ها، مسيرها
 
مسير و فاصله دانشگاه تا فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان
(19 دقيقه)
مسير و فاصله دانشگاه تا ايستگاه راه آهن
(19 دقيقه)
 مسير و فاصله دانشگاه تا ترمينال صفه
(21 دقيقه)
مسير و فاصله دانشگاه تاترمينال مسافربري كاوه
(27 دقيقه)
 
مسير و فاصله دانشگاه تا مركز شهر (ميدان تاريخي امام)
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
75465
Powered by DorsaPortal