نخستین مقاله ISI در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
توسط دکتر مسعود حیدری عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان منتشر و چاپ گردید .

       نخستین مقاله ISI بین المللی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی توسط دکتر مسعود حیدری عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان منتشر و چاپ گردید .

دکتر مسعود حیدری عضو هیأت علمی گروه حقوق واحد خوراسگان با بیان این مطلب که در رشته حقوق کمتر مقاله ی به صورت ISI منتشر می گردد افزود : این مقاله به صورت انفرادی حاصل چندین سال تلاش تحت عنوان : (( تحقیق و رسیدگی کیفری در جرائم اطفال در ایران )) طی تکمیل پرسشنامه های مختلف توسط حقوقدانان ، قضات و وکلای دادگستری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

لازم به ذکر است این مقاله در مجله Social Sciences تحت عنوان : Chiminal Investigation and Proceedings of jurenile Delinquecy in Iran منتشر و نمایه گردید.

تاریخ:
1390/06/26
تعداد بازدید:
1173
منبع:
Powered by DorsaPortal