مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خوراسگان (اصفهان) مجدداً برگزیده شد.
دومین جشنواره دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خوراسگان (اصفهان) مجدداً برگزیده شد.

در دومین جشنواره دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به عنوارن مرکز رشد برگزیده این دانشگاه معرفی شد. به این رابطه مدیران این مرکز مورد تقدیر آقای دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفتند.

 

تاریخ:
1390/01/24
تعداد بازدید:
503
منبع:
Powered by DorsaPortal