اختتاميه سومين جشنواره پژوهش و نوآوري
در آيين اختتاميه سومين جشنواره پژوهش و نوآوري دكتر احمد علي فروغي ابري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن تبريك ميلاد پيام آور صلح و دوستي حضرت عيسي مسيح عليه السلام گفت:در تمام جوامع دنيا ،پژوهش موتور توسعه و حركت ملتها است،و اگر در عرصه پژوهش كوتاهي شود مسلماً همه آسيب خواهند ديد.

در آيين اختتاميه سومين جشنواره پژوهش و نوآوري دكتر احمد علي فروغي ابري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن تبريك ميلاد پيام آور صلح و دوستي حضرت عيسي مسيح عليه السلام گفت:در تمام جوامع دنيا ،پژوهش موتور توسعه و حركت ملتها است،و اگر در عرصه پژوهش كوتاهي شود مسلماً همه آسيب خواهند ديد.

 

چهره ماندگار پايتخت فرهنگ و تمدن ايران افزود:امروز تمام دانشگاه ها اعم از دولتي و غير دولتي در حال رقابت هستند. و اين مسئله رسالت اساتيد را بيش از پيش سنگين تر مي كند وهمه را ملزم به مشاركت دراين رقابت مي نمايد.

وي با بيان اين مطلب كه دانشگاههاي آزاد اسلامي اگر از لحاظ بودجه با يك چهارم دانشگاههاي دولتي در حال گذران مي باشد تاكيد كرد :اما انتظارات جامعه از دانشگاه آزاد اسلامي پايين نيست،بلكه در بعضي از مواقع بيشتر از حد انتظار مي باشد.

وي خطاب به اعضاي هيات علمي گفت: معيار ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي ،بستگي به مشاركت شما عزيزان در ارائه مقالات ISC ،ISI و شركت در كنفرانس هاي علمي داخلي و خارجي دارد و از اين طريق مي توان اعتبار لازم را براي دانشگاه كسب كرد.

دكتر احمد علي فروغي ابري در پايان تاكيد كرد :بعضي از اساتيد فعاليت هاي آموزشي را مجزا از فعاليت هاي پژوهشي مي دانند كه اين تفكر ميتواند به بدنه آموزش عالي آسيب بزند چرا كه فعاليت هاي آموزشي اساتيد زماني مي تواند تاثير گذار باشد كه همراه با پژوهش هاي نوين باشد.

در ادامه دكتر پيام نجفي معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان با اشاره به نحوه رتبه بندي اعضاء هيات علمي گفت:رتبه بندي انجام شده استادان بر اساس آيين نامه ارتقائ سازمان مركزي انجام گرديد كه بر اساس شاخص هاي توليد علم اعم از داشتن مقالاتISC ،ISI وشركت در كنفرانس هاي بين المللي وداخلي صورت گرفت.

 معاون پژوهشي واحد اصفهان افزود:طي ارزيابي هاي به عمل آمده از دانشكده هاي مختلف به ترتيب دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي ، كشاورزي ، علوم پايه ، پرستاري و مامايي بيشترين امتيازات پژوهشي را به خود اختصاص دادند.

وي همچنين گروههاي علوم دامي ، روانشناسي ،آب ، زمين شناسي و رياضي را حائز دريافت بيشترين رتبه بندي ذكر كرد وافزود :در اين درجه بندي منتخبين در گروه A و B رتبه بندي مي شوند كه بواسطه آن از طرح هاي تشويقي استفاده مي برند.

دكتر پيام نجفي با اشاره به گوشه اي از موفقيت هاي كسب شده در حوزه پژوهشي تصريح كرد:در سال گذشته 6پژوهشگر برتر در سطح منطقه از اين واحد دانشگاهي انتخاب و به كشور معرفي شدند و توانستيم 11 عنوان برتري در جشنواره نخبگان بسيجي كسب كنيم .

وي چشم انداز سال 1390 را با چاپ حداقل يك مقاله علمي وپژوهشي براي اعضاء هيات علمي معقول خواند وگفت: اگر بخواهيم به فرم ايده آل برسيم نيازمند ياري همه اعضاي هيات علمي هستيم.

در پايان از بين اعضاي هيات علمي تمام وقت،نيمه وقت،بورسيه و حق التدريس 26 نفر در دو گريد
A و Bمعرفي و هداياي خود را دريافت كردند.

گروهA :

1- دكتر محسن گل پرور(روانشناسي) 2- دكتر عبدالله هادي وينچه(رياضي) 3- دكتر مجيد طغياني(علوم دامي) 4- دكتر محمد علي نادي خوراسگاني (علوم تربيتي و روانشناسي) 5- دكتر مهرداد مدرسي (كشاورزي)

6- دكتر مهران هودجي(كشاورزي) 7-دكتر مريم كرمي نوگراني(دندانپزشكي) 8-دكتر مجيد دلشاد(برق و الكترونيك)9- دكتر حيدر علي عابدي(پرستاري)10- دكتر شاهين اقبال سعيد(كشاورزي)11- دكترحميد رضا گل پرور(كشاورزي)12- دكتر علي سليماني(كشاورزي)

 

گروهB  :

13- دكتر سيد حميد آتش پور (روانشناسي) 14- دكتر زهره سعادتمند(علوم تربيتي) 15- دكتر عليخان نصر اصفهاني(زمين شناسي) 16- دكتر محمد علي ضياء(پرستاري) 17- دكتر واجيگ هايروپطيان(زمين شناسي) 18- سيد علي تبعيديان(كشاورزي)19- دكتر آذر قلي زاده(علوم تربيتي) 20- دكتر زارع جهرمي(دندانپزشكي)

21- دكتر منوچهر مصري پور(علوم پايه) 22- دكتر پيام نجفي(كشاورزي) 23- دكتر سيد هاشم گلستاني (علوم تربيتي)24- سيد علي ناجي (پرستاري) 25- دكتر فروغ مرتضايي نژاد(كشاورزي) 26- دكتر محمد كتابي(دندانپزشكي)

تاریخ:
1389/10/05
تعداد بازدید:
354
منبع:
Powered by DorsaPortal