سمينار اشتغال در چشم انداز 1404
در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان برگزار شد

 

 

در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان برگزار شد

نخستين سمينار چشم انداز 1404اشتغال با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) با حضور مدير كل پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ، رئيس شوراي پژوهشي منطقه 4،معاونين  ومديران پژوهشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه 4 در محل اتاق شوراهاي اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد.در اين همايش علمي دكتر بختياري مدرس گروه اقتصاد در ارتباط با اشتغال ، بازار كار و دانشگاه در چشم انداز 1404 سخناني را بيان داشت و در ادامه دكتر كوروش خسروي مدرس كارآفريني در جهت ايجاد شركت هاي spin offراهكار هاي علمي رابررسي وارائه نظر داد و نيز در پايان دكتر اخوان   مدير كل آموزش و پژوهش استانداري اصفهان در خصوص بستر هاي ايجاد شده در استان اصفهان به منظور توسعه كارآفريني و فن آوري و نقش موسسات و مراكز پزوهشي در اشتغال و كارآفريني توضيحاتي را ارائه داد.

 

سمينار اشتغال در چشم انداز 1404

تاریخ:
1389/10/14
تعداد بازدید:
350
منبع:
Powered by DorsaPortal