معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي: تصويب دكتري تخصصي پرستاري در دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان قطعي شد
دكتر سيدعلي ابطحي معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي به همراه هيات اعزامي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به منظور ارزيابي امكانات درماني و تجهيزات آموزشي و باليني و در راستاي گسترش و تاسيس رشته‌هاي جديد پزشكي و پيراپزشكي از دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي مجري رشته‌هاي علوم پزشكي در استان اصفهان بازديد كرده و با حضور روسا، معاونان پزشكي و آموزشي اين واحدهاي دانشگاهي تشكيل جلسه داد.

دكتر سيدعلي ابطحي معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي به همراه هيات اعزامي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به منظور ارزيابي امكانات درماني و تجهيزات آموزشي و باليني و در راستاي گسترش و تاسيس رشته‌هاي جديد پزشكي و پيراپزشكي از دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي مجري رشته‌هاي علوم پزشكي در استان اصفهان بازديد كرده و با حضور روسا، معاونان پزشكي و آموزشي اين واحدهاي دانشگاهي تشكيل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار آنا، در اين جلسه كه در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد. دكتر سيدمحمد دكتراميري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: «با حضور دكتر ابطحي به عنوان مديري باتجربه و پر تلاش در معاونت پزشكي دانشگاه، شاهد تحولات بسيار گسترده‌اي در حوزه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي هستيم

اميري بازديدهاي ادواري از واحدهاي مجري رشته‌هاي علوم پزشكي به صورت استاني توسط معاونت پزشكي دانشگاه را ابتكاري مناسب از سوي دكتر ابطحي دانست و افزود: «براي جلوگيري از موازي‌كاري و توسعه متوازن رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي، پيشنهاد مي‌كنم شوراي گسترش رشته‌هاي پزشكي در استان‌ها و به مركزيت دبير‌خانه هيات‌امناي هر استان تشكيل و درخواست‌هاي واحدها براي تاسيس و گسترش رشته‌هاي گروه علوم پزشكي بر اساس آمايش سرزمين، نيازهاي بومي و ملي و با توجه به امكانات و تجهيزات، مورد ارزيابي و پايش قرار گرفته و پس از تصويب در شوراي گسترش استاني به سازمان مركزي دانشگاه ارسال شود

معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين نشست گفت: «با درايت رياست دانشگاه در انتصاب دكتر اميري به عنوان رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، همدلي، اتحاد و هماهنگي خوبي را در ميان مسئولان واحد‌هاي دانشگاهي اين استان شاهد بودم و اميدوارم با توانمندي و روحيه تلاشگري كه از ايشان سراغ دارم، در استان اصفهان با دارا بودن امكانات مناسب و وجود اعضاي هيات‌علمي، گسترش و توسعه رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي تا سطوح تخصصي را در آينده نزديك شاهد باشيم

ابطحي امكانات بيمارستاني، آزمايشگاهي، باليني و آموزشي برخي از واحد‌هاي استان اصفهان در زمينه پزشكي و پيراپزشكي را بالاتر از الزامات مورد نظر شوراي گسترش وزارت بهداشت ارزيابي و خاطرنشان كرد: «با توجه به ارزيابي‌هاي صورت گرفته توسط بازرسان وزارت بهداشت و وجود الزامات لازم، پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پرستاري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از سوي شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قطعي شده است

دكتر احمد فخري رئيس دفتر نظارت و ارزشيابي واحد‌هاي آموزشي غيرانتفاعي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در جمع رؤسا و معاونان دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي مجري رشته‌هاي گروه پزشكي استان اصفهان با توجه به امكانات و الزامات مورد نياز وزارت بهداشت جهت توسعه رشته‌هاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي گفت: «در بازديدهاي صورت‌گرفته از استان اصفهان، زيرساخت‌هاي خوبي براي توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و گسترش رشته‌هاي گروه پزشكي در سطح دانشگاهاي آزاد اسلامي استان اصفهان مشاهده كرديم

فخري افزود: «چهار عامل اصلي مورد نظر وزارت بهداشت در توسعه‌ و تاسيس رشته‌ها، عضو هيات علمي و نيروي انساني متخصص، فضاي آموزشي مورد نياز، تجهيزات آموزشي و تجهيزات كمك آموزشي و رفاهي است كه اين موارد در استان اصفهان در شرايط مطلوبي ارزيابي شد

رئيس دفتر نظارت و ارزشيابي واحد‌هاي آموزشي غيرانتفاعي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: «سياست شوراي گسترش وزارت بهداشت، توسعه رشته‌هاي مورد نياز كشور بر اساس طرح آمايش سرزمين بوده و اين وزارت‌‌خانه با ارزيابي‌هاي مستمر خود با توجه به تفاهم‌نامه منعقده با دانشگاه آزاد اسلامي سعي در گسترش رشته‌هاي پيراپزشكي در سطح واحد‌هاي اين دانشگاه كه داراي امكانات و شرايط لازم هستند، دارد

به گزارش آنا، در اين نشست كه دكتر اميرمهدي طالب معاون دبيرخانه علوم پايه پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، دكتر سعيد صادقي معاون دفتر نظارت و ارزشيابي وزارت بهداشت و دكتر فرهاد ادهمي مديركل گسترش و توسعه رشته‌هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي نيز حضور داشتند، پرونده رشته‌هاي درخواستي گروه علوم پزشكي واحد‌هاي استان اصفهان مطرح و مورد بررسي و تاييد اوليه قرار گرفت.

تاریخ:
1395/09/01
تعداد بازدید:
153
منبع:
Powered by DorsaPortal