دوازدهمين جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه آزاد استان اصفهان برگزار شد
دوازدهمين جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضور دكتر سيد محمد اميري و ديگر اعضاي اين كميسيون در واحد اصفهان، برگزار شد.

دوازدهمين جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه آزاد استان اصفهان برگزار شد

دوازدهمين جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضور دكتر سيد محمد اميري و ديگر اعضاي اين كميسيون در واحد اصفهان، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا؛ در سخنان پيش از دستور اين جلسه دبير هيأت امناء و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان گفت: « اهميت كميسيون هاي دائمي در دانشگاه آزاد اسلامي بسيار بالاست و در اينجا بايد از دكتر ميرزاده قدرداني كرد كه با تدبير خود هيأت امناي استاني را تشكيل و تقويت نمود و پايه و اساس بررسي هاي دقيق و كارشناسانه مصوبات بعهده كميسيون دائمي است.»

سيد محمد اميري افزود: «اين كميسيون بايد با قدرت كارش را به پيش ببرد و حمايت هاي لازم انجام پذيرد و تلاش خواهيم كرد جايگاه واقعي اين كميسيون حفظ شود و در اين ميان تسريع در امور واحدها و درخواستهاي آنها بسيار لازم و ضروري است.»

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان اظهار كرد: «كميسيون هاي دائمي و هيأت امناي استاني بايد كمك كننده و تسهيل گر براي امور واحدها باشند و درخواستهاي واحدها در كوتاه ترين زمان ممكن بررسي گردد ، تسريع به معني عدم انجام كار كارشناسي و در نظر نگرفتن كيفيت نيست.»

در ادامه اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر، موضوعات زير تصويب شد؛ تأسيس مركز تحقيقاتي سلولهاي بنيادي در واحد فلاورجان، تأسيس مركز تحقيقاتي قارچهاي خوراكي و دارويي در واحد اصفهان، تأسيس مراكز تحقيقاتي معماري و انرژي و مركز فرش ماشيني علوم و مهندسي نانو در واحد كاشان.

در اين جلسه علاوه بر دكتر سيد محمد اميري بعنوان رئيس كميسيون و دبير هيأت امناي استان، دكتر امير رضا نقش، عضو كميسيون و رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان، دكتر اخباري، دكتر مجلسي، مهندس عمادي، دكتر حريري، مهندس صادقي، آقاي شفيع زاده و دكتر اسماعيلي حضور داشتند.

 
تاریخ:
1395/05/23
تعداد بازدید:
484
منبع:
Powered by DorsaPortal