كانونهايي رسميت دارند كه مراحل آئين نامه اي تأسيس كانون را طي كرده باشند
نشست دبيران و انتخابات كانونهاي دانشجوئي استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

كانونهايي رسميت دارند كه مراحل آئين نامه اي تأسيس كانون را طي كرده باشند

نشست دبيران و انتخابات كانونهاي دانشجوئي استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

در اين نشست خانم دكتر طلوعي رئيس اداره كانونهاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: «از حضور خود در بين دانشجويان و مراسم انتخابات اعضاي كانونهاي دانشجوئي بسيار خرسند و خشنودم.»

وي افزود: « از سال 93 دستورالعمل نحوه اداره كانونهاي فرهنگي صادر شد و كانونهاي فرهنگي گسترش پيدا كرده است و كانوني رسميت دارد كه مراحل آئين نامه يك كانون را طي كرده باشد.»

طلوعي هدف از تشكيل كانونهاي فرهنگي را شبكه سازي فعاليتهاي دانشجوئي و روحيه مشاركت جويي در دانشجويان ذكر كرد و افزود: «ايجاد و تأسيس سامانه براي كانونهاي دانشجوئي از اقدامات خوبي است كه انجام شده و لازم است يك دبير كانون به نمايندگي از بقيه دبيران واحد كه نماينده دانشجويان هست، نظارت داشته باشد و بايد با ديگر كانونها ارتباط داشته باشد.»

وي ملاك نهايي شدن ايجاد هر كانون را، ثبت در سامانه كانونها دانست و گفت: «تخصيص بودجه تسريع در روند رشد كانونها است و از اين به بعد يك نفر نماينده از كانونها در شوراي فرهنگي واحدها حاضر مي شود و شوراي فرهنگي با حكم شورا فعاليت كانونها را ارزيابي خواهد كرد.»

طلوعي افزود: «تمامي دبيران كانونهاي استان مي توانند در مراسم شركت كنند و اگر نتوانستند بايد كتباً اعلام شود وكانديداها بايد در 6 ماه گذشته فعاليت موثر داشته باشند و بايد دانشجو باشند.»

رئيس اداره كانونهاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي در پايان سخنان خود ضمن تقدير از زحمات دكتر فروغي، انتصاب  دكتر اميري به رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان را تبريك گفت.

در اين جلسه دكتر امير رضا نقش رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان گفت: «اگر دانشجو، استاد و كارمند را به يك مثلثت تشبيه كنيم در راس اين مثلث دانشجو قرار گرفته است، عدم دانشجو در دانشگاه ماهيت آن را  زير سوال مي برد، دانشجويان مهمترين قشر دانشگاه هستند و فعاليتهاي دانشجوئي و كانونهاي دانشجويي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.»

وي گفت: «اگر فعاليتهاي فرهنگي را دانشجو محور كنيم، موفق هستيم و اصولاً دانشگاههايي موفق هستند كه بيشترين پوشش اجتماعي را ايجاد كرده اند و در اين راستا كانون هاي فرهنگي دانشجوئي، فرهنگي ديني، مذهبي اجتماعي شكل گرفته و تحول خوبي رخ داده و دانشجويان بر اساس علاقه و استعداد و احساس وظيفه مي توانند در زمينه هاي مختلف فعاليت داشته باشند.»

نقش اظهار كرد: «در شوراي استاني هدف را اين گونه مشخص كرده اند كه دانشجويان را بيشتر در فعاليت هاي دانشگاهي دخيل كنند و دبيران كانون ها جايگاه خطيرتري با ساير اقشار دانشجويان دارند و اين براي آن است كه دبيران با وقت گذاري بيشتر، نوعي احساس مسئوليت و دردمندي نسبت به جامعه دانشگاهي و خودشان دارند.»

رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان گفت: «كانونهاي دانشجويي برخاسته از نياز جامعه است و اين حركت انگيزه بزرگي براي جذب ساير دانشجويان خواهد شد.»

وي عنوان كرد: «اگر با برنامه وارد عمل شويم به اهداف فرهنگي دانشگاه مي رسيم، در كانونهاي دانشجو محور برنامه ريزي كنيد و باقيات و صالحات براي خود داشته باشيد، الان 80 كانون دانشجوئي و 28 مركز و واحد دانشجوئي در استان داريم و بايد تلاش كرد با ايجاد كانون هاي بيشتر جمعيتي بيشتري از دانشجويان استان را در كانون ها عضوگيري كنيم.»

در ادامه اين جلسه دكتر رضا اسماعيلي معاون فرهنگي دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) پس از خير مقدم به دانشجويان گفت: «قلب و مغز فعاليتهاي فرهنگي، شما دبيران كانون ها هستيد كه حضور داريد، فعاليتهاي آموزش محور، پژوهش محور و فرهنگ مدار باشيم.»

اسماعيلي ضمن تأكيد بر گسترش فعاليتهاي فرهنگي، خواستار فراگير شدن فعاليتهاي قرآني، نهج البلاغه و عترت و آشنايي با انديشه هاي امام(ره) شد و ابراز اميدواري كرد: «با همت دانشجويان كه اميد و آينده سازان ايران اسلامي هستند ايراني آزاد و تعالي محور داشته باشيم و با شبكه سازي و بهر گيري صحيح از انواع شبكه هاي اينترنتي و پيوند بين آنها از فعاليتهاي هنري، ورزشي، ديني و ... حمايت لازم را داشته باشيم.»

 
تاریخ:
1395/05/06
تعداد بازدید:
229
منبع:
Powered by DorsaPortal