ابطحي در بازديد از واحد اصفهان:پيشرفت هاي تحقيقاتي واحد اصفهان(خوراسگان) بسيار بسيار چشمگير است
معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در بازديد از واحد اصفهان: « در اين بازديد نسبت به بازديدهاي چند سال قبل، شاهد بودم پيشرفت هاي تحقيقاتي اين دانشگاه بسيار بسيار چشمگيرتر بوده و روند رو به رشدي داشته است.»

ابطحي در بازديد از واحد اصفهان:

پيشرفت هاي تحقيقاتي واحد اصفهان(خوراسگان) بسيار بسيار چشمگير است

معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در بازديد از واحد اصفهان: « در اين بازديد نسبت به بازديدهاي چند سال قبل، شاهد بودم پيشرفت هاي تحقيقاتي اين دانشگاه بسيار بسيار چشمگيرتر بوده و روند رو به رشدي داشته است.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا: سيد علي ابطحي در بازديد از بخش هاي تازه احداث شده پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با دستاوردهاي جديد اين مركز آشنا شد.

وي پس از بازديد از بخش هاي پژوهشگاه مركزي به دانشكده دندانپزشكي رفت و از تجهيزات و امكانات جديد اين دانشكده و بخش هاي مختلف آن بازديد كرد و تجهيزات دانشكده را مافوق تصور قلمداد كرد.

در اين بازديد دكتر احمدعلي فروغي ابري رئيس و دكتر پيام نجفي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و جمعي از مسئولين دانشگاه، دكتر سيد علي ابطحي را همراهي مي كردند.

لازم به ذكر است دكتر ابطحي علاوه بر پژوهشگاه مركزي و دانشكده دندانپزشكي، از دانشكده معماري و گلخانه هاي تحقيقاتي و توليدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) نيز ديدن كرد. 

 
تاریخ:
1395/03/26
تعداد بازدید:
360
منبع:
Powered by DorsaPortal