انتخاب پروژه برون دانشگاهي واحد اصفهان به عنوان پروژه بر‌تر زمين‌شناسي كشور
پروژه برون دانشگاهي گروه زمين‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از سوي گردهمايي ملي و دومين كنگره بين المللي علوم زمين به عنوان پروژه بر‌تر زمين‌شناسي سال 94 كشور برگزيده شد.

انتخاب پروژه برون دانشگاهي واحد اصفهان به عنوان پروژه بر‌تر زمين‌شناسي كشور

پروژه برون دانشگاهي گروه زمين‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از سوي گردهمايي ملي و دومين كنگره بين المللي علوم زمين به عنوان پروژه بر‌تر زمين‌شناسي سال 94 كشور برگزيده شد.

روابط عمومي و اطلاع رساني: در مراسم اختتاميه سي و چهارمين گردهمايي ملي و دومين كنگره بين المللي علوم زمين در سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور كه با حضور اساتيد، متخصصين و محققين داخلي و خارجي برگزار گرديد، نقشه زمين‌شناسي يكپارچه استان اصفهان كه توسط دكتر رامين ارفع نيا (مجري طرح) و دكتر واچيك هايرايطيان و دكتر سيد حسن حجازي (همكاران طرح) در سال جاري در قالب اولين پروژه برون دانشگاهي گروه زمين‌شناسي تهيه گرديده، به عنوان نقشه بر‌تر زمين‌شناسي سال 94 در كشور معرفي و لوح سپاس به مجري طرح و عضو گروه زمين‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) اهدا گرديد.

در اين پروژه از اطلاعات پنجاه وشش نقشه 1: 100000 زمين‌شناسي استان اصفهان استفاده شده و نقشه يكپارچه GIS آن تهيه گرديده است. اين پروژه به عنوان اولين بانك اطلاعات علوم زمين در استان اصفهان بوده كه در ارزيابي پتانسيل‌هاي معدني و اقتصادي، مخاطرات طبيعي، مسائل زيست محيطي و... مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

تاریخ:
1394/12/11
تعداد بازدید:
125
منبع:
Powered by DorsaPortal