شمارش معكوس تا همايش ملي پيشگيري دانش‌مدار از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم در واحد اصفهان
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) گفت: با همكاري سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، نخستين همايش ملي پيشگيري دانش‌مدار از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم در اين واحد برگزار مي‌ شود.

شمارش معكوس تا همايش ملي پيشگيري دانش‌مدار از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم در واحد اصفهان

 

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) گفت: با همكاري سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، نخستين همايش ملي پيشگيري دانش‌مدار از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم در اين واحد برگزار مي‌ شود.

دكتر احمدعلي فروغي اظهار كرد: اين همايش ملي كه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) ، پايگاه سيويليكا و پايگاه علمي جهاد دانشگاه (SID) نمايه شده است، قرار است با مشاركت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان 19 و 20 اسفند در 16 محور تخصصي برگزار شود.

به گفته دبير هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، اين همايش در محورهاي تخصصي ويژگي‌هاي جامعه آرماني از ديدگاه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، جايگاه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم در آموزه‌هاي ديني، نقش حوزه و دانشگاه در كاهش پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، عوامل روانشناختي و جامعه‌شناختي در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، نقش سبك زندگي در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، نقش رسانه در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، نقش خانواده در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، نقش نظام تعليم و تربيت در مهدهاي كودك و مدارس در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم، سرمايه‌هاي اجتماعي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، تاثير حمايت از بزه‌ديدگان و قربانيان پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و جرايم در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، نقش اصلاح و بازاجتماعي كردن آسيب‌ديدگان و بزهكاران در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، فرصت‌ها و تهديدهاي فضاي سايبري در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، شيوه‌ها و راهكارهاي نوين پيشگيرانه از آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم در حاشيه شهرهاي بزرگ، نقش شهرسازي در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، عدالت اجتماعي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم، سمن‌ها و نهادهاي مردمي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و و قوع جرم برگزار مي‌شود.

رئيس نخستين همايش ملي پيشگيري دانش‌مدار از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم افزود: بالغ بر 300 مقاله تخصصي به دبيرخانه علمي اين همايش واصل شده است كه پس از بررسي در هيأت داوران بيش از 240 مقاله پذيرفته شده كه از اين ميان حدودا 40 مقاله بصورت ارائه و 200 مقاله بصورت پوستر ارائه خواهد شد.

فروغي اظهار كرد: در مراسم افتتاحيه و اختتاميه اين همايش ملي سخنرانان برجسته اي از قوه قضائيه، استادان برجسته حوزه و دانشگاه و نيروي انتظامي به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

تاریخ:
1394/12/11
تعداد بازدید:
162
منبع:
Powered by DorsaPortal