حمايت دانشگاه‌ آزاد اسلامي از مخترعان/ دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني براي توسعه است
رييس دانشگاه‌ آزاد اسلامي گفت: اكثر شهرهاي ايران به واسطه حضور واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي پيشرفت كرده اند، حضور اين واحدها جغرافيا و اقليم مناطق محروم را بهبود بخشيده و براساس گزارش هاي سازمان ملل متحد و يونسكو دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني براي توسعه است.
دكتر ميرزاده در ديدار با منتخبان اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان قم:

حمايت دانشگاه‌ آزاد اسلامي از مخترعان/ دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني براي توسعه است

تصوير مطلب حمايت دانشگاه‌ آزاد اسلامي از مخترعان/ دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني براي توسعه است

      رييس دانشگاه‌ آزاد اسلامي گفت: اكثر شهرهاي ايران به واسطه حضور واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي پيشرفت كرده اند، حضور اين واحدها جغرافيا و اقليم مناطق محروم را بهبود بخشيده و براساس گزارش هاي سازمان ملل متحد و يونسكو دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني براي توسعه است.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر حميد ميرزاده در ديدار جمعي از اعضاي هيات علمي، كاركنان و نمايندگان تشكل هاي دانشجويي، ضمن خير مقدم به دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: دكتر لاريجاني يكي از اعضاي موثر شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه همواره در شوراي انقلاب فرهنگي از ضريب تاثير دانشگاه در توسعه ملي دفاع كرده اند و خوشبختانه با مديريت عالي در مجلس شوراي اسلامي با تفكر ميانه روي و اعتدال براي رعايت مصالح كشور اقدام كرده اند.

وي با اشاره به برگزاري هشتمين جلسه هيات امناي استان قم اظهار داشت: اين جلسات در راستاي مصوبه 721 آبانماه 91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به طور منظم در تمامي استان ها تشكيل مي شود.

گزارشي از مصوبات هشتمين جلسه هيات امناي استان قم

دكتر ميرزاده در ادامه به ارائه گزارشي درخصوص مصوبات اين جلسه پرداخت و گفت: در اين جلسه درباه مدارس سما و ساخت يك مدرسه سما در قم تصميم گيري شد. همچنين با توجه به مشكل دانشجويان دختر و كمبود خوابگاه، قرار شد ساختماني با پيشرفت فيزيكي 60 درصد در نزديكي واحد قم خريداري و در اختيار آنها قرار گيرد.

دانشگاه آزاد اسلامي؛ مامن فارغ التحصيلان

وي افزود: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر داراي يك ميليون و 700 هزار دانشجو كه 37 درصد دانشجويان كل كشور را شامل مي شود.همچنين داراي 32 هزار هيات علمي تمام وقت است كه بيش از 50 درصد آنها داراي Ph.Dهستند.

دكتر ميرزاده توجه به نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي را يكي از اولويت هاي اين دانشگاه برشمرد و گفت: خوشبختانه ميزان جذب اعضاي هيات علمي ما از دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان ظرف دو سال گذشته بيشتر بوده است. به گونه اي كه طي دو سال گذشته حدود 7هزار نفر عضو هيات علمي جذب شده يا مربيان ارتقا يافته اند كه تا پايان خرداد 95 اين تعداد به 11 هزار نفر مي رسد .

دكتر ميرزاده با اشاره به افزايش جذب فارغ التحصيلان ديگر دانشگاه ها توسط دانشگاه آزاد اسلامي گفت: حدود 65 درصد از اعضاي هيات علمي جذب شده در اين دانشگاه متعلق به دانشگاه هاي دولتي است به همين خاطر دانشگاه آزاد اسلامي را مي توان مامني براي فارغ التحصيلان ديگر دانشگاه دانست.

رييس دانشگاه آزاد اسلام همچنين به طرح ساها كه نام اختصاري سامانه آزمايشگاه هاي همكار آزاد است اشاره و اظهار داشت: در اين طرح كه يك طرح ملي بوده حدود 11 هزار آزمايشگاه و كارگاه در اين طرح تجميع شده است و در حقيقت تمامي پژوهشگران كشور اعم از دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه ها مي توانند به اين سامانه مراجعه كرده و از آن استفاده كند.

وي افزود: اين طرح علاوه بر كاربري فوق جنبه درآمدزايي نيز داشته كه در راستاي سياست هاي افزايش منابع غير شهريه اي دانشگاه است.

كمك 10 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد اسلامي به آموزش عالي كشور

دكتر ميرزاده با بيان اينكه امروز 56 درصد دانشجويان تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل مي كنند و حدود 30 درصد كل دانشجويان فعلي ما در مقاطع تحصيلات تكميلي مشغول به تحصيلند، افزود: سياست جذب هيات علمي ما تا سال 96 ادامه خواهد داشت. از سوي ديگر حدود 35 هزار عضو هيات علمي ساير دانشگاه ها به صورت نيمه وقت و يا مدعو با ما همكاري علمي دارند، كه جمعا در حال حاضر حدود 70 هزار استاد و عضو هيات علمي تمام وقت، نيمه وقت و مدعو با اين دانشگاه همكاري مي كنند.

وي با بيان اينكه دانشگاه آزاد اسلامي ماهانه به بيش از 100 هزار كارمند، عضو هيات علمي و ... حدود 300 ميليارد تومان دستمزد پرداخت مي كند، افزود: دانشگاه آزاد اسلامي سال آينده حدود 10 هزار ميليارد تومان به آموزش عالي كشور از محل اعتبارات خود كه توسط مردم تامين شده است، كمك خواهد كرد كه اين رقم شامل طرح هاي عمراني، جذب اعضاي هيات علمي و هزينه هاي جاري دانشگاه مي شود.

 

اجراي 30 پروژه علمي، پژوهشي و فرهنگي در دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر ميرزاده همچنين از اجراي 30 نوع پروژه علمي، فرهنگي، پژوهشي و كارآفريني به صورت همزمان در تمامي واحدهاي سراسر كشور اين دانشگاه خبر داد.

وي افزود: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص پژوهش محور بودن دانشگاه و از سوي ديگر تاكيدات آيت الله هاشمي رييس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر روحاني مبني بر تاسيس پژوهشگاه در دانشگاه خوشبختانه اساسنامه پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب هيات امنا رسيد و در حال حاضر نيز ساختمان اين پژوهشگاه در دست احداث است.

دكتر ميرزاده افزود: اين پژوهشگاه با هدف ارتقاي ارتباط با صنعت و خدمات راه اندازي شده و اساتيد و پژوهشگران و آزمايشگاه هاي ممتاز دانشگاه در سراسر كشور زير مجموعه اين پژوهشگاه خواهند بود.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي همچنين با اشاره به راه اندازي طرح شفا در اين دانشگاه گفت: طبق سياست هاي دانشگاه، در هريك از استان ها شهرك فناوري احداث مي شود، امروز نيز در جلسه هيات امنا مصوب شد اين طرح در زميني حدود 26هزار مترمربع در قم اجرا شود.

توسعه شركت هاي دانش بنيان در راستاي سند علم و فناوري

وي با اشاره به سند علم و فناوري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري گفت: بر اساس اين سند توسعه مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان در دستور كار دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفته است. در حال حاضر اين دانشگاه داراي 700 شركت دانش بنيان و واحد فناور و 77 مركز رشد است كه تاپايان سال 99 اين تعداد به 800 شركت دانش بنيان و 150 مركز رشد افزايش خواهد يافت.

دكتر ميرزاده در اين جلسه به صحبت هاي مطرح شده توسط اعضاي هيات علمي و دانشجويان اشاره كرد و گفت: از نقطه نظراتي كه در اين جلسات مطرح مي شود در تدوين برنامه ريزي ها و بخشنامه ها استفاده خواهد شد.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه برخي از نكات مطرح شده، در بخشنامه هاي سازمان مركزي آمده است، خطاب به مسولان و روساي واحدهاي دانشگاهي گفت: كليه روسا و مسولان بايد اطلاعات خود را نسبت به بخشنامه هاي ابلاغي به روز كنند و زمان كافي براي مطالعه اين بخشنامه ها بگذارند.

دكتر ميرزاده به بررسي بخشنامه ها در شوراي مرآت اشاره كرد و افزود: شوراي مرآت متشكل از بخشي از مديران مجرب صف و به تعبيري اجراكنندگان مقررات و بخشنامه هاي دانشگاه است و كليه بخشنامه ها ابتدا در اين شورا بررسي و سپس ابلاغ مي شود.

رييس دانشگاه‌آزاد اسلامي ضمن ابراز خرسندي از حضور دكتر لاريجاني در اين جلسه به نقطه نظرات ايشان اشاره كرد و گفت: دكتر لاريجاني همواره در شوراي انقلاب فرهنگي از ضريب تاثير دانشگاه در توسعه ملي دفاع كرده اند.

حضور 70 هزار عضو هيات علمي گامي در راستاي اشتغالزايي است

رييس دانشگاه‌آزاد اسلامي به حضور 70 هزار استاد و عضو هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت در دانشگاه آزاد اسلامي اشاره كرد و افزود: از 21 ميليون خانوار ايراني،7 ميليون خانوار به انحاء مختلف با دانشگاه‌آزاد اسلامي متصل هستند، كه اين تعداد كارمند و عضو هيات علمي گامي در راستاي اشتغالزايي افراد در دانشگاه است.

وي به حضور 400 واحد دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور اشاره كرد و گفت: اكثر شهرهاي ايران به واسطه حضور واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي پيشرفت كرده اند و حضور اين واحدها جغرافيا و اقليم مناطق محروم را بهبود بخشيده كه براساس گزارش هاي سازمان ملل متحد و يونسكو دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني براي توسعه است.

دكتر ميرزاده به حمايت هاي دانشگاه آزاد اسلامي از مخترعين و پژوهشگران اشاره كرد و گفت: دانشگاه‌آزاد اسلامي همواره از مخترعين و پژوهشگران در راستاي توليد انبوه محصولات حمايت كرده است.

وي به اختراع پودري كه مانع از سوختن مي شود توسط اعضاي مركز رشد قم اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات در كشورها احتمال آتش سوزي است كه مي توان از اين ماده در پوشش ديوار ها استفاده كرد.وي از مسئولان ذيربط خواست براي تجاري كردن اين محصول سريعا اقدام و از اين طرح حمايت كنند.

رييس دانشگاه‌آزاد اسلامي در پايان افزود: سرمايه اصلي دانشگاه آزاد اسلامي نيروهاي انساني متخصص است و بايد در راستاي توسعه كيفي دانشگاه گام برداشت.

گفتني است، در پايان اين جلسه فرمانده بسيج دانشگاه آزاد اسلامي استان قم، قابي منقش به اسامي 14 معصوم را به دكتر ميرزاده اهدا كرد.

تاریخ:
1394/12/05
تعداد بازدید:
54
منبع:
Powered by DorsaPortal