دكتر ميرزاده در جلسه هيات امناي استان خراسان رضوي تاكيد كرد: جذب هيات علمي تمام وقت، توسعه شركت هاي دانش بنيان و توجه به طرح ساها در دستور كار واحدهاي دانشگاهي قرار گيرد / واحدهاي دانشگاهي اثر بخشي دانشگاه را با ارائه خدمات به بخش صنعت افزايش دهند
در ادامه برگزاري اجلاس هيات هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به رياست دكتر ميرزاده و با حضور اعضا به منظور تصويب بودجه استان در سال 1395 و برنامه ششم توسعه اين استان، در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.

دكتر ميرزاده در جلسه هيات امناي استان خراسان رضوي تاكيد كرد:

جذب هيات علمي تمام وقت، توسعه شركت هاي دانش بنيان و توجه به طرح ساها در دستور كار واحدهاي دانشگاهي قرار گيرد / واحدهاي دانشگاهي اثر بخشي دانشگاه را با ارائه خدمات به بخش صنعت افزايش دهند

تصوير مطلب جذب هيات علمي تمام وقت، توسعه شركت هاي دانش بنيان و توجه به طرح ساها در دستور كار واحدهاي دانشگاهي قرار گيرد / واحدهاي دانشگاهي اثر بخشي دانشگاه را با ارائه خدمات به بخش صنعت افزايش دهند

 

    در ادامه برگزاري اجلاس هيات هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به رياست دكتر ميرزاده و با حضور اعضا به منظور تصويب بودجه استان در سال 1395 و برنامه ششم توسعه اين استان، در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در اين جلسه با تاكيد بر اينكه در 2 سال گذشته جذب اعضاي هيات علمي PHD تمام وقت و توسعه كيفي واحدها با جديت در دانشگاه دنبال شده است، گفت: استان ها بايد در بودجه ساليانه خود رديفي براي جذب اعضاي هيات علمي تمام وقت در نظر بگيرند چرا كه دانشگاه بدون داشتن هيات علمي توانمند و تمام وقت نمي تواند منشا اثر در جامعه باشد .

وي خاطر نشان كرد: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي در زمينه جذب هيات علمي بسيار موفق عمل كرده و نسبت جذب هيات علمي در اين استان از استان هاي ديگر بيشتر است.

دكتر ميرزاده تاكيد كرد: روساي واحدهاي دانشگاهي بايد رعايت سه شاخص اصلي جذب هيات علمي PHD تمام وقت، توسعه شركت هاي دانش بنيان و توجه به طرح سامانه آزمايشگاه هاي همكار آزاد (ساها) را مد نظر قرار دهند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ابراز اميدواري كرد: طرح ساها در استان خراسان رضوي هم منشا خدمات براي پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان تمام دانشگاه ها باشد و هم بتواند به يك منبع درآمد براي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي تبديل شود.

هيچ دانشگاهي بدون هيات علمي توانمند نمي تواند توسعه يابد

دكتر ميرزاده با تاكيد بر اينكه هيچ دانشگاهي بدون هيات علمي توانمند نمي تواند توسعه يابد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي بايد براي جذب متقاضيان داراي مدرك دكترا برنامه ريزي كرده و آنها را جايگزين حق التدريسي ها كند.

دكتر ميرزاده با اشاره به گسترش بي رويه موسسات آموزش عالي در دولت گذشته در كشور گفت: در حال حاضر حدود 2 هزار و 855 موسسه آموزش عالي در كشور فعالند كه از اين تعداد حدود 90 موسسه به رقابت با واحدهاي استان خراسان رضوي مي پردازند به همين خاطر مسئولان اين استان بايد به دنبال تمهيداتي براي كاهش چالش هاي پيش رو از جمله توسعه شركت هاي دانش بنيان باشند.

دكتر ميرزاده با بيان اينكه براساس سند چشم انداز 1404 مقرر شده كه 30 درصد از كل دانشجويان كشوردر مقاطع تحصيلات تكميلي باشند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي خوشبختانه در اين زمينه پيشرو بوده و تا پايان سال 94 به اين مهم دست مي يابد و نسبت تعداد دانشجويان، به افق چشم انداز 1404 مي رسد.

وي افزود: خوشبختانه نسبت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به كل دانشجويان در حال حاضر از سبت دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در هدف برنامه 1404 جلوتر است.

افزايش اثر بخشي دانشگاه در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه

دكتر ميرزاده با تاكيد بر اينكه دانشگاه جايي است كه بايد كار كيفي در آن صورت گيرد، تصريح كرد: ما بايد در اين راستا اثر بخشي دانشگاه را در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بالا ببريم و اين مهم ترين شاخصي است كه تمام دانشگاهيان بايد به آن توجه داشته باشند.

وي از مسئولين واحدهاي دانشگاهي خواست كه اثر بخشي دانشگاه را با ارائه خدمات به بخش صنعت افزايش دهند و اين سياست را در راستاي منويات مقام معظم رهبري در تبديل علم به ثروت دانست.

دكتر ميرزاده همچنين از ايجاد شركت دانش بنيان فرهنگي در واحد اردبيل توسط دكتر طه هاشمي معاون داشجويي فرهنگي دانشگاه تقدير كرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه جلسه با اشاره به جذب بيش از 10 هزار عضو هيات علمي در دو سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده تا دو سال آينده بيش از 10 هزار عضو هيات علمي به مجموعه اعضاي هيات علمي تمام وقت اين دانشگاه افزوده خواهد شد و به يك گنجينه بزرگ علمي تبديل مي شود.اين در حالي است كه دو مجموعه بزرگ دولتي وزارت بهداشت و وزارت علوم در مجموع حدود 2هزار نفر جذب هيأت علمي در اين سالها داشته اند.

وي افزود: بر اين اساس دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر به مأمن و مرجعي براي فارغ التحصيلان كشور ايجاد شده است.

كاهش ميزان وابستگي دانشگاه آزاد اسلامي به شهريه

دكتر ميرزاده با بيان اينكه ميزان وابستگي دانشگاه هاي بزرگ و معتبر به شهريه در كشورهاي ديگر نزديك 25 درصد است، گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده و اجراي طرح هاي اقتصادي و دانش بنيان تا سال 1396 ميزان وابستگي دانشگاه آزاد اسلامي به شهريه به 60 درصد خواهد رسيد.

تنوع بخشي درآمدهاي دانشگاه بايد جزء امهات برنامه هاي واحدهاي دانشگاهي باشد

دكتر ميرزاده با بيان اينكه تنوع بخشي درآمدهاي دانشگاه بايد جز امهات برنامه هاي واحدهاي دانشگاهي باشد، خطاب به مسئولان واحدهاي اين استان تاكيد كرد: محور و تكيه شما نبايد صرفا بر روي تامين درآمد از طريق شهريه دانشجويان باشد، اگر تنوع بخشي به درآمدها از طريق اجراي طرح هايي مانند ساها، طرح شفا، توسعه شركت هاي دانش بنيان، جذب دانشجويان خارجي و ... اتفاق بيفتد بسياري از موانع دانشگاه برطرف مي شود.

كاهش واحد هاي زيان ده دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

در ابتداي اين جلسه دكتر شيخ الاسلامي رييس دانشگاه ‌آزاد اسلامي استان خراسان رضوي ضمن ارائه گزارشي از وضعيت واحدهاي اين استان گفت: دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي داراي 16 واحد و مركز دانشگاهي، 952 رشته محل در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، 13 شركت دانش بنيان، 3 مركز رشد ، 4 مركز تحقيقاتي و ... است.

رييس دانشگاه ‌آزاد اسلامي استان خراسان رضوي همچنين از كاهش واحدهاي زيان ده در اين استان خبر داد و گفت: با مديريت هزينه تعداد 8 واحد زيان ده در استان به 2 واحد زيان ده در سال 1394 رسيده كه زيان اين دو واحد نيز رو به كاهش است و انشاءالله در سال1394 و 1395 اين دو واحد به سود دهي خواهند رسيد.

وي با اشاره به برنامه هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي، گفت: 42 نشريه دانشجويي، 19 تشكل اسلامي سياسي اساتيد، 37 تشكل اسلامي سياسي دانشجويان، اجراي 24 طرح فرهنگي ماندگار، برگزاري 25 همايش فرهنگي، برگزاري 89 مسابقه فرهنگي و برگزاري 40 كرسي آزاد انديشي در واحدهاي دانشگاهي از جمله كارهاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي بوده است.

لازم به ذكر است بودجه استان خراسان رضوي از حيث درآمد و هزينه 190 ميليارد تومان و از حيث منابع و مصارف نزديك به 240 ميليارد تومان مورد تاييد اعضاي هيات امناي اين استان قرار گرفت و به كميسيون دائمي هيات امناي استان اين اختيار داده شد كه در مورد طرح هاي دانش بنيان و شهريه واحد بين الملل تصميمات لازم را اتخاذ كنند.

همچنين سند توسعه واحدهاي دانشگاهي استان مبتني بر آمايش سرزميني تا افق 1404 و برنامه ششم استان با در نظر گرفتن رويكرد توسعه كيفي، اقتصاد دانشگاه و توسعه جذب هيات علمي با اصلاحاتي تصويب شد و مقرر شد اصلاحاتي كه مدنظر جلسه بود در كميسيون دائمي هيات امناي استان مطرح شود، تاييد كميسيون دائمي هيات امنا به منزله مصوبه هيات امنا باشد و به استحضار اعضاي هيات امنا برسد.

تاریخ:
1394/10/12
تعداد بازدید:
66
منبع:
Powered by DorsaPortal