معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي: طبق قوانين كشور، تمام رشته محل هاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي از دو مرجع قانوني مي توانند مجوز جذب دانشجو را اخذ كنند / دانشجويان اطمينان قطعي داشته باشند
پيرو اطلاعيه هاي قبلي دانشگاه آزاد اسلامي، به اطلاع تمامي داوطلبان انتخاب رشته در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي غيرپزشكي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند تمام رشته محل هايي كه در دفترچه آزمون 95 دانشگاه آزاد اسلامي ثبت شده است، داراي مجوز قانوني از مراجع ذي صلاح هستند.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي:
طبق قوانين كشور، تمام رشته محل هاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي از دو مرجع قانوني مي توانند مجوز جذب دانشجو را اخذ كنند / دانشجويان اطمينان قطعي داشته باشند

پيرو اطلاعيه هاي قبلي دانشگاه آزاد اسلامي، به اطلاع تمامي داوطلبان انتخاب رشته در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي غيرپزشكي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند تمام رشته محل هايي كه در دفترچه آزمون 95 دانشگاه آزاد اسلامي ثبت شده است، داراي مجوز قانوني از مراجع ذي صلاح هستند.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، متن اطلاعيه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي به شرح زير است:

طبق قوانين كشور، تمام رشته محل هاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي از دو مرجع قانوني مي توانند مجوز جذب دانشجو را اخذ كنند. دانشجويان اطمينان قطعي داشته باشند.

الف: شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري؛ كه حدود 80درصد از رشته محل هاي موجود در دفترچه آزمون 95 در مقاطع تحصيلات تكميلي به تأييد اين شورا رسيده است.

ب: كميته سه نفره مصوب ماده واحده سال 67 مجلس شوراي اسلامي كه متشكل از نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نماينده دانشگاه آزاد اسلامي است.

اين كميته مصوب مجلس شوراي اسلامي است و آئين نامه اجرايي آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به تصويب رسيده است. اين شورا در شهريورماه سال 1394 با حضور هر سه نماينده رسميت يافت و با اكثريت آراء مطابق آئين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، برخي رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسلامي را به تصويب رساند كه توسط نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس شورا، به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي آن ابلاغ شد.

با توجه به تقاضاي اكثر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي جهت داير نمودن رشته هاي تحصيلات تكميلي در واحدهاي مختلف و تأييد معاونت قوانين مجلس و با تأكيد بر لازم الاجرا بودن مصوبات كميته سه نفره يادشده، اين رشته محل ها در دفترچه آزمون سال 95 قرار گرفته كه حدود 20درصد رشته هاي تحصيلات تكميلي داخل دفترچه را شامل مي شود.

با توجه به وجود اين دو مرجع قانوني، تصويب رشته محل هاي موجود در دفترچه آزمون 95 دانشگاه آزاد اسلامي كاملاً قانوني بوده و جاي هيچگونه نگراني براي داوطلبان متقاضي تحصيل در اين رشته محل ها وجود ندارد.

يادآور مي شود در مدرك تحصيلي نهايي تمام فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي، مجوزهاي قانوني رشته محل ها كما في السابق درج خواهد شد.

حسين زاده لطفي

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

تاریخ:
1394/09/23
تعداد بازدید:
172
منبع:
Powered by DorsaPortal