فروغي در جمع دانشجويان شاهد واحد اصفهان: شهداء جان خود را دادند و عظمت را به كشور هديه كردند
روابط عمومي و اطلاع رساني: دكتر فروغي كه در چهاردهمين گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در سالن اميركبير اين دانشگاه سخن مي گفت، خطاب به دانشجويان شاهد و ايثارگر اظهار كرد: امنيت به بركت پدران شما كه سينه را سپر كردند و در مقابل ابرقدرتها ايستادگي كردند بدست مي آيد و اين از هر چيزي بالاتر است.

فروغي در جمع دانشجويان شاهد واحد اصفهان:

شهداء جان خود را دادند و عظمت را به كشور هديه كردند

روابط عمومي و اطلاع رساني: دكتر فروغي كه در چهاردهمين گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در سالن اميركبير اين دانشگاه سخن مي گفت، خطاب به دانشجويان شاهد و ايثارگر اظهار كرد: امنيت به بركت پدران شما كه سينه را سپر كردند و در مقابل ابرقدرتها ايستادگي كردند بدست مي آيد و اين از هر چيزي بالاتر است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) گفت: قدرت امروز جمهوري اسلامي مديون خون شهدا است، آنها ثابت كردند موشك ها و هواپيماها خيلي اثربخش نيستند و اين ايثارگري و مقاومت يك لت است كه نقش تعيين كننده دارد.

وي افزود: اكنون كشور ايران به اقتداري رسيده است كه ابرقدرتها بر سر يك ميز با ايران مذاكره مي كنند و اين نتيجه عظمتي است كه شما و پدران شما آفريده اند.

دكتر فروغي در مورد تحريم ها و مقاومت مردم در مقابل آن گفت: دشمنان فكر مي كردند با تحريم ها مي توانند مردم و جمهوري اسلامي را از پا بياندازند، اما در اثر مقاومت ملت قهرمان ايران، مملكت پابرجا ماند و هيچ كشوري امروز به خود اجازه نمي دهد نگاه چپ به ايران كند.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان عنوان كرد: ديروز برادران و پدران ما تلاش كردند مملكت را از تجاوز بيگانه مصون نگه دارند و به دفاع پرداختند و در اين راه مقدس عده اي مانند شهداء با تمام قوا دفاع كردند و جان خود را دادند و عظمت را به كشور هديه كردند و عده اي به مقام جانبازي و آزادگي نائل شدند.

دكتر فروغي با تأكيد بر اهميت و جايگاه عاقبت بخيري افزود: آسان ترين و ارزان ترين كار براي عاقبت بخيري اين است كه عظمت كاري كه پدران شما آفريدند را در ذهنمان بياد بياوريم و هميشه به آنان احترام بگذاريم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در پايان سخنان خود از دانشجويان شاهد و ايثارگر كه با علاقه در چهاردهمين گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر شركت كردند تشكر كرد .

تاریخ:
1394/09/10
تعداد بازدید:
151
منبع:
Powered by DorsaPortal