در ديدار با فرماندهان سپاه ، رهبر معظم انقلاب: دشمن به دنبال دگرگون كردن باورهاي جامعه و نفوذ در مراكز تصميم‌سازي است/ عده‌اي به‌جاي انقلاب اسلامي مي‌گويند «انقلاب 57»
رهبر معظم انقلاب اسلامي، گفتند: دشمن به اميد واهي پايان يافتن انقلاب، در فكر نفوذ بخصوص نفوذ سياسي – فرهنگي است كه شناخت توطئه هاي دشمن، تقويت و استحكام روحيه انقلابي و حركت مستمر به سمت تحقق آرمانها اين هدف را ناكام خواهد گذاشت.

 

در ديدار با فرماندهان سپاه

رهبر معظم انقلاب: دشمن به دنبال دگرگون كردن باورهاي جامعه و نفوذ در مراكز تصميم‌سازي است/ عده‌اي به‌جاي انقلاب اسلامي مي‌گويند «انقلاب 57»

رهبر معظم انقلاب اسلامي، گفتند: دشمن به اميد واهي پايان يافتن انقلاب، در فكر نفوذ بخصوص نفوذ سياسي – فرهنگي است كه شناخت توطئه هاي دشمن، تقويت و استحكام روحيه انقلابي و حركت مستمر به سمت تحقق آرمانها اين هدف را ناكام خواهد گذاشت.

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي صبح امروز -چهارشنبه 25 شهريور- در ديدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سپاه را نعمت بزرگ الهي و پاسدار آگاه و بيناي انقلاب اسلامي در مسائل داخلي و خارجي خواندند و با تبيين الزامات و ابعاد پاسداري از انقلاب اسلامي، افزودند: دشمن به اميد واهي پايان يافتن انقلاب، در فكر نفوذ بخصوص نفوذ سياسي – فرهنگي است كه شناخت توطئه هاي دشمن، تقويت و استحكام روحيه انقلابي و حركت مستمر به سمت تحقق آرمانها اين هدف را ناكام خواهد گذاشت.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار در تشريح جايگاه سپاهيان پاسدار و وظايف خطير آنان در موقعيت كنوني و آينده كشور، به تبيين چهار كلمه «سپاه، «پاسداران»، «انقلاب» و «اسلامي» و ابعاد و خصوصيات و الزامات آن پرداختند.

ايشان كلمه «سپاه» را به معناي داشتن سازمان و تشكيلات و نظم و انضباط دانستند و خاطرنشان كردند: براي هيچ سازمان و نهادي همچون سپاه وظيفه سازماني براي پاسداري از انقلاب اسلامي به عنوان عزيزترين حادثه تاريخي و جاري كشور، تعريف نشده است.

رهبر انقلاب اسلامي، «پيرنشدن و تجديد حيات» از طريق رشد و تعميق و «تربيت عناصر جديد، كارآمد و فهيم» را از جمله الزامات تشكيلات سپاه برشمردند و گفتند: سپاه علاوه بر تربيت عناصر دروني جديد، با عناصري كه در خدمت دستگاههاي مختلف قرار مي‌دهد بر آن مجموعه‌ها و تشكيلات تأثيرگذاري مي‌كند و انسانهاي مؤثري را رشد مي دهد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر اينكه يكي ديگر از خصوصيات تشكيلاتي بودن سپاه، بوجود آمدن اقتدار «ميداني، سياسي و هويتي و عزت بخشي» است، افزودند: از جمله ويژگيهاي «سازماني بودن سپاه»، جوان‌گرايي و استفاده از تجربه نيروهاي قديمي و كاركشته است كه بايد اين روند حفظ شود و انقطاع نسلي در سپاه بوجود نيايد.

ايشان سپس، كلمه «پاسدار» و «پاسداري از انقلاب» را نماد اراده و حضور و هويت انقلابي دانستند و تأكيد كردند: هنگامي كه مي‌گوييم پاسداري از انقلاب يعني اراده انقلابي همچنان مستحكم وجود دارد و انقلاب نيز همچنان با قدرت و قوت زنده و حاضر است زيرا اگر انقلاب زنده نباشد، پاسداري از آن معنايي نخواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامي يكي ديگر از ابعاد مفهوم «پاسداري از انقلاب» را مورد تهديد بودن انقلاب، برشمردند و خاطرنشان كردند: اگر تهديدي وجود نداشت، پاسداري از انقلاب لزومي نداشت، پس با توجه به وجود تهديدات، بايد آنها را شناخت.

امروز مرتجع ترين، و ديكتاتورترين رژيم‌هاي منطقه، با كمك و حمايت‌هاي امريكا، به جنايات خود ادامه مي‌دهند

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد براينكه يكي از وظايف اصلي سپاه، رصد دائمِ مسائل داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور شناخت تهديدهاست، گفتند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يك سازمان سر به زير و سرگرم كارهاي اداري خود نيست بلكه يك ناظرِ آگاه و بينا و متوجه مسائل داخلي و خارجي است.

ايشان اهميت مجموعه اطلاعات سپاه را در اين بخش يادآور شدند و افزودند: مجموعه اطلاعات سپاه بايد بطور دائم مسائل را رصد و تهديدها را شناسايي كند.

رهبر انقلاب اسلامي يكي ديگر از ابعاد كلمه «پاسداري از انقلاب» را «هوشياري و بيداري دائم» دانستند و تأكيد كردند: ما هيچگاه شروع‌كننده جنگ نبوده و نخواهيم بود اما چون انقلاب اسلامي همواره در معرض تهديد معارضين و مزاحمين است، هوشياري و بيداري هميشگي سپاه و آمادگي‌هاي متناسب با تهديدها كاملا ضروري است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به بُعد ديگر «پاسداري از انقلاب» يعني «پاسداشت و گراميداشت انقلاب»، گفتند: لازمه گراميداشت و قدرشناسي انقلاب اسلامي، معرفت آگاهانه، روشن و جامع نسبت به انقلاب است كه بايد چنين معرفتي در همه بخش‌ها و سلسله مراتب سپاه وجود داشته باشد.

ايشان با اشاره به اينكه يكي از راه‌هاي نفوذ دشمن، ايجاد خلل در باورها است، افزودند: راه مقابله با چنين نفوذي، مجهز شدن سپاهيان به منطق مستحكم انقلاب از طريق افزايش قدرت اقناعي، منطقي و بياني در مورد انقلاب اسلامي است.

منظور از دشمن، استكبار جهاني و مظهر كامل آن آمريكا است

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي شناخت دشمن را يكي ديگر از ابعاد «پاسداري از انقلاب» برشمردند و گفتند: منظور از دشمن، استكبار جهاني و مظهر كامل آن آمريكا است كه رژيم‌هاي مرتجع و انسان‌هاي ضعيف‌النفس، عوامل آن هستند.

ايشان افزودند: لازمه پاسداري از انقلاب، شناخت نقاط ضعف معرفتي و عملي دشمن و توجيه افرادي است كه هنوز شناخت صحيح از دشمن ندارند.

رهبر انقلاب اسلامي سپس به برخي نقاط ضعف و تناقض‌هاي مباني دشمن اشاره كردند و گفتند: دشمنان انقلاب اسلامي كساني هستند كه از سالها قبل با شعار «برقراري امنيت»، «مبارزه با تروريسم»، «برقراري دموكراسي» و «ايجاد صلح» به منطقه آمدند اما اكنون دستاورد حضور آنان، ناامني و ظهور تروريسم وحشي و خشن و شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: شعار «برقراري دموكراسي» در منطقه كه از طرف آمريكايي‌ها سر داده مي‌شود، اكنون به يكي از مشكلات اصلي و پاشنه آشيل آنها تبديل شده است زيرا امروز مرتجع ترين، و ديكتاتورترين رژيم‌هاي منطقه، با كمك و حمايت‌هاي امريكا، به جنايات خود ادامه مي‌دهند.

رهبر انقلاب اسلامي كه سخنانشان را در تبيين 4 كلمه شكل دهنده تعبير «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» متمركز كرده بودند، پس از بررسي معنا و مفهوم كلمات سپاه و پاسدار، به تشريح معناي حقيقي انقلاب پرداختند.

انقلاب تمام شدني نيست

ايشان انقلاب را حقيقتي، ماندگار و دائم و «صيرورت و تحولي عميق و پايان‌ناپذير» خواندند و افزودند: برخلاف تصورات و القائات اتاق فكرهاي بيگانه كه در داخل هم عده‌اي آنها را تكرار مي‌كنند، انقلاب تمام‌شدني نيست و تبديل آن به «جمهوري اسلامي» به معنايي كه آنها فكر مي‌كنند امكان‌پذير نخواهد بود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، ترسيم آرمان‌هاي اساسي را اولين گام يك انقلاب برشمردند و خاطرنشان كردند: اين اصول و آرمان‌ها برخلاف وسائل و روش‌ها تغيير ناپذيرند.

اسلام، پايه و مايه انقلاب است اما عده‌اي از اسم اسلام هم مي‌ترسند و بجاي انقلاب اسلامي مي‌گويند «انقلاب 57»

رهبر انقلاب با استفاده از تعبيري قرآني، آرمان را همان حيات طيبه معنا كردند و افزودند: حيات طيبه، شامل همه مواردي مي‌شود كه يك ملت براي دستيابي به سعادت به آنها نياز دارد.

ايشان، عزت ملي، استقلال به معناي آزادي ملي از ظلم و ستم و تسلط زورگويان جهاني، پيشراني همراه با معنويت در علم و تمدن جهاني، عدالت ،رفاه، خلقيات اسلامي و سبك زندگي اسلامي را از جمله خصوصيات حيات طيبه خواندند و افزودند: حركت به سمت اين جامعه آرماني، حركتي مستمر و در واقع صيرورت و تحول دائم به سمت پروردگار است.

ايمان به پروردگار و كفر به طاغوت يك ويژگي به هم پيوسته حيات طيبه است

ايشان ايمان به الله و كفر به طاغوت را يكي ديگر از ويژگي‌هاي حيات طيبه برشمردند و افزودند: غرب در تبليغاتي كه در داخل هم به نوعي تكرار مي‌شود براي تضعيف تدريجي تنفر ملت از استكبار مي‌گويد لازم نيست هركسي به خدا ايمان دارد به طاغوت كافر باشد اما ايمان به پروردگار و كفر به طاغوت يك ويژگي به هم پيوسته حيات طيبه است.

رهبر انقلاب ايدئولوژي‌زدايي از ديپلماسي و سياست داخلي را از ديگر محورهاي تبليغات كنوني غرب خواندند و خاطرنشان كردند: مي‌خواهند ما اصول خود را در سياست خارجي دخالت ندهيم اما فكر و عقيده و ايدئولوژي در همه زمينه‌ها «راهنمايي تعيين كننده به شمار مي‌رود».

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ادامه به تبيين تناقض ذاتي دو گزاره‌اي پرداختند كه اخيرا در تبليغات بيگانگان تكرار مي‌شود. ايشان گفتند دشمنان از يك طرف مي‌گويند جمهوري اسلامي در منطقه داراي قدرت و نفوذ و تأثيرگذاري است و از طرف ديگر مي‌گويند روحيه و تفكر انقلابي را كنار بگذاريد تا جذب جامعه جهاني شويد.

رهبر انقلاب افزودند: اين دو گزاره با هم متناقضند زيرا قدرت و نفوذ ما به علت روحيه و عملكرد انقلابي است و طبعا اگر آن را كنار بگذاريم ضعيف مي‌شويم.

هدف اصلي دشمنان اين است كه ملت ايران تفكر انقلابي را كنار بگذارد

ايشان افزودند: هدف اصلي دشمنان اين است كه ملت ايران تفكر انقلابي را كنار بگذارد تا قدرت خود را از دست بدهد و در نقشه‌هاي چند كشور زورگو كه خود را جامعه جهاني مي‌نامند هضم و محو شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي پس از بررسي ابعاد مختلف مفهوم انقلاب، به تبيين ويژگي‌هاي چهارمين كلمه تشكيل دهنده «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» يعني اسلام پرداختند.

ايشان تأكيد كردند: اسلام، پايه و مايه انقلاب است اما عده‌اي از اسم اسلام هم مي‌ترسند و به‌جاي انقلاب اسلامي مي‌گويند «انقلاب 57».

رهبر انقلاب، اسلام ناب را «همه محتواي انقلاب» خواندند و با انتقاد شديد از تفكرات عوامانه، انحرافي و ابلهانه تكفيريها افزودند: اسلامِ متكي بر عقل و نقل، و مستند به قرآن و معارف پيامبر و اهل‌بيت عليهم‌السلام، مبناي انقلاب ماست كه در همه محافل بروز جهان، با منطقي قوي، قابل ارائه و دفاع است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به نفوذ انقلاب اسلامي در افكار و دلهاي ملتهاي مسلمان تأكيد كردند: «اسلامِ منحصر در عمل شخصي»، «اسلامِ سكولار»، «اسلامِ بدون جهاد و شهادت» و بدون نهي از منكر، مورد قبول ملت ايران نيست و «اسلامِ انقلاب» را مي‌توان در آيات قرآن و وصيتنامه امام(ره) و سخنان و مكتوبات ايشان جستجو كرد.

رهبر انقلاب در جمع‌بندي اين بخش از سخنانشان خطاب به سپاهيان پاسدار تأكيد كردند: شما سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با چنين معنا و مفهوم وسيع و عميق هستيد و بايد با كمال هوشياري، و با تمام توان به پاسداري خود ادامه دهيد.

ايشان با انتقاد از حرف‌ها و نوشته‌هايي كه دانسته يا ندانسته تضعيف سپاه را دنبال مي‌كند، افزودند: سپاه پاسداران، نعمت بزرگ الهي است و همه بايد قدردان اين نعمت باشند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، قدرشناسي از سپاه را در درجه اول متوجه خود اين نهاد دانستند و افزودند: با استحكام روزافزون بافت معنوي و فكري و عملي خود، پرهيز شديد از بهانه دادن به دست ديگران، دوري مطلق از مسائلي كه به كرامت سپاه لطمه مي‌زند، و حركت در خط مستقيم انقلاب در زمينه‌هاي اقتصادي، مالي و سياسي، شأن و شخصيت سپاه پاسداران را قدرداني و مراقبت كنيد.

تلاش دشمن براي نفوذ، از جمله تهديدات بزرگ است

رهبر انقلاب همچنين با تأكيد بر ضرورت توجه كامل سپاه پاسداران به همه تهديدها، افزودند: تلاش دشمن براي نفوذ، از جمله تهديدات بزرگ است.

ايشان افزودند: نفوذ اقتصادي و امنيتي البته خطرناك است و پيامدهاي سنگيني دارد اما نفوذ سياسي و فرهنگي دشمن، خطر بسيار بالاتري است كه همه بايد مراقب آن باشند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، سرمايه‌گذاري سنگين دشمنان براي نفوذ فرهنگي و تغيير تدريجي باورهاي مردم را يادآور شدند و افزودند: در زمينه سياسي نيز بيگانگان بدنبال نفوذ در مراكز تصميم‌گيري و اگر نشد، نفوذ در مراكز تصميم‌سازي هستند كه در صورت تحقق اين توطئه، جهت‌گيري‌ها، تصميمات و حركت عمومي كشور، بر اساس خواست و اراده بيگانگان، تنظيم و اجرايي خواهد شد.

رهبر انقلاب در پايان سخنانشان با تأكيد بر ضرورت بيداري عمومي در مقابل ترفندهاي دشمنان افزودند» آنها منتظرند كه ملت و نظام خوابشان ببرد و ده سال ديگر كه مثلاً بنده نباشم، اهدافشان را محقق كنند اما ملت و مسئولان نمي‌گذارند اميد شيطاني بيگانگان درباره به خواب رفتن ملت، در دل دشمن پا بگيرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: بايد پايه‌هاي تفكر و روحيه انقلابي را چنان در كشور مستحكم كنيم كه هيچ چيز در ادامه اين مسير درخشان خللي ايجاد نكند كه اين وظيفه اساسي همه نخبگان است.

رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به اهميت و جايگاه ماه ذي‌حجه، همه مردم را به بهره‌گيري معنوي از ساعات و روزهاي مهم اين ماه شريف بخصوص روز بزرگ عرفه توصيه كردند: بايد روز عرفه را قدر دانست و دعاهاي پرمضمون اين روز را با تأمل و تفكر خواند و توشه اي براي مسير دشوار و طولاني زندگي و بدست آوردن نيرو و نشاط لازم در اين مسير، برگرفت.

پيش از بيانات رهبر انقلاب اسلامي، حجت الاسلام علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گزارشي از مجموعه اقدامات فرهنگي صورت گرفته در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيان كرد.

همچنين سردار سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با اشاره به تحقق نصرت الهي درجبهه مقاومت در سراسر منطقه، گفت: با همه توان از اصول، ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي به درستي پاسداري خواهيم كرد و هرگز به مخالفان اين راه الهي اجازه نمي‌دهيم كه راه نفوذ دشمنان را هموار سازند.

سرلشكر جعفري با اشاره به رويكردهاي جديد دشمنان براي نفوذ، خاطرنشان كرد: سپاه براي مقابله با ترفندهاي جديد دشمنان به اين باور رسيده كه بايد همزمان با افزايش توان و دقت موشك‌هايش، به افزايش برد آرمان‌هاي اسلامي و الگوهاي مورد نياز انقلاب نيز توجه كند.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت:قاطعانه اعلام مي‌كنيم در هيچ مقطع زماني، ايران اسلامي از چنين قدرت و توان دفاعي و امنيتي و نيروهاي آماده در صحنه هاي مختلف اجتماعي برخوردار نبوده است

 

تاریخ:
1394/06/28
تعداد بازدید:
113
منبع:
Powered by DorsaPortal