رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان معارفه شد
روابط عمومي و اطلاع رساني: با صدور حكمي از سوي احمدعلي فروغي و با استناد به نامه دكتر علوي فاضل رئيس مركز هماهنگي امور استان ها و هيأت هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، امير رضا نقش بعنوان سرپرست دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان منصوب گرديد.

 

رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان معارفه شد

روابط عمومي و اطلاع رساني: با صدور حكمي از سوي احمدعلي فروغي و با استناد به نامه دكتر علوي فاضل رئيس مركز هماهنگي امور استان ها و هيأت هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، امير رضا نقش بعنوان سرپرست دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان منصوب گرديد.

در شوراي رؤساي واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان كه با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان احمدعلي فروغي و رؤساي واحدهاي دانشگاهي استان و رؤساي شوراهاي تخصصي استان برگزار گرديد، اميررضا نقش بعنوان رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان معرفي شد.

درابتداي اين جلسه فروغي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ابراز داشت: طرح تجميع 2 طرحي نوآورانه و مبتني بر درايت بود كه آثار اين طرح در چابك سازي دانشگاه و ارتقاء بهره وري در امكانات و منابع دانشگاه بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

دبيرهيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با اشاره به نزديكي به آغاز سال تحصيلي جديد و ضرورت رعايت ضوابط آموزشي در واحدهاي دانشگاهي استان افزود: قدرت معلم در اجراي فرآيندهاي آموزشي است و همكاران از جلسات اول تكليفشان را با دانشجو روشن كنند، 3 جلسه غيبت دانشجو با نظر استاد بايد باشد، اگر همين 3 جلسه غيبت با نظر استاد نباشد استاد اين اختيار را دارد كه به دانشجو بگويد درس را حذف كند.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با تأكيد بر اهميت عنصر نظم به عنوان يك عنصر بسيار مهم و اساسي در ارتقاء كيفيت آموزشي، اظهار كرد: من به عنوان يك معلم در جلسه كلاس پس از اتمام تدريس از دانشجو مطالب همان جلسه را سؤال مي كنم اگر درس را بلد بود مثبت مي گذارم و اگر بلد نبود، منفي مي گذارم و اگر 2 الي 3 نفر جواب ندادند، متوجه مي شوم خودم نفوذ كلام نداشته ام و در پي اصلاح خود برمي آيم.

فروغي با ضروري دانستن صيانت از امنيت رواني حاكم بر محيط هاي دانشگاهي گفت: محيط دانشگاه بايد محيطي سالم براي رشد و شكوفايي علمي و شكوفايي استعدادها باشد و لازمه تحقق اين هدف تأمين امنيت رواني است و در اين راستا، دانشجويان بايد رعايت شئونات اخلاقي را بكنند و رعايت حجاب در اين خصوص بسيار حائز اهميت است.

در ادامه اين جلسه اميررضا نقش سرپرست دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن تسليت ايام شهادت حضرت جوادالائمه(ع) ابراز كرد: اميدوارم با توجه به حسن اعتمادي كه سازمان مركزي دانشگاه به من داشته بتوانم وظيفه خود را در اين مسؤوليت خطير به بهترين شكل انجام دهم.

وي گفت: اگر دست به دست هم بدهيم و با روحيه صداقت و همدلي حركت كنيم خواهيم توانست در ميدان كار از بحران ها عبور كنيم و جايگاه خود را حفظ كنيم، اكنون بزرگترين مشكل دانشگاه، چالش مالي است و همه استانها درگير اين موضوع هستند.

نقش اظهار كرد: استان اصفهان 170 مركز آموزش عالي دارد و از اين ميان 27 واحد دانشگاه آزاد اسلامي در جاي جاي استان نقش برجسته اي در عرصه آموزش عالي استان دارد و البته در شرايط كنوني ما با يك افت جدي دانشجو مواجه هستيم و بايد دست به دست هم بدهيم و مشكلات را يك به يك حل كنيم.

سرپرست دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان با تأكيد بر نقش شوراهاي تخصصي هيأت امناي استاني گفت: همكاري و كمك شوراهاي تخصصي را در دبيرخانه استان حتماً لازم داريم، شوراها اگر فعال تر باشند، جمع بندي هايي خواهيم داشت و ايده هاي كاربردي را با تمام واحدهاي استان تعميم خواهيم داد.

نقش افزود: در ساختار هيأت امناي استاني، كميسيون دائمي هيأت امنا را داريم كه كارش نظارت بر مصوبات وجلسات هيأت امناء است و

در اولويت هاي نظارتي، نظارت بر ارزيابي عملكردها است.

شايان گفتن است امير رضا نقش دانش آموخته دكتري تخصصي آينده پژوهي است و در كارنامه اجرائي وي رياست واحد لنجان و رياست واحد دولت آباد به چشم مي خورد. نقش از مديران جواني است كه مقاطع تحصيلي خود را در دانشگاه آزاد اسلامي گذرانده است.

در پايان اين جلسه از زحمات دكتر فقيهيان رئيس سابق دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان قدرداني و لوح سپاسي به ايشان اهدا شد.

 

تاریخ:
1394/06/24
تعداد بازدید:
632
منبع:
Powered by DorsaPortal