با هدف گسترش همكاري ها انجام گرفت: امضاي تفاهم نامه همكاري باشگاه ذوب آهن و واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني: با هدف گسترش همكاريهاي مشترك و استفاده از توانمندي هاي هر يك از طرفين، تفاهم نامه همكاريهاي مشترك ميان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و باشگاه فرهنگي ـ ورزشي ذوب آهن اصفهان منعقد گرديد.

 

با هدف گسترش همكاري ها انجام گرفت

امضاي تفاهم نامه همكاري باشگاه ذوب آهن و واحد اصفهان(خوراسگان)

روابط عمومي و اطلاع رساني: با هدف گسترش همكاريهاي مشترك و استفاده از توانمندي هاي هر يك از طرفين، تفاهم نامه همكاريهاي مشترك ميان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و باشگاه فرهنگي ـ ورزشي ذوب آهن اصفهان منعقد گرديد.

بموجب اين تفاهم نامه كه به امضاي محمد محمدرضايي به نمايندگي از باشگاه فرهنگي ـ ورزشي ذوب آهن اصفهان و احمدعلي فروغي ابري به نمايندگي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منعقد گرديده است طرفين بر گسترش همكاريهاي في مابين در حوزه هاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و پژوهشي تاكيد كرده اند.

در ماده يك اين تفاهم نامه در 13 بند به جزئيات موضوع تفاهم نامه اشاره شده است كه اهم بندهاي مذكور به اين شرح است: اجراي فعاليت هاي ورزشي مشترك دانشگاه و باشگاه، تربيت نيروي انساني متخص در قالب دوره هاي مصوب، برگزاري سمينارها و دوره هاي تخصصي كوتاه مدت و ...، راه اندازي و تكميل و تجهيز مراكز آموزشي و پژوهشي مورد نياز باشگاه، استعداديابي براي رشته هاي ورزشي مورد نياز باشگاه، همكاري علمي و اجرايي در قالب نظام برنامه ريزي فرهنگي، هدايت و حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، ارائه خدمات مشاوره اي فرهنگي و ورزشي به باشگاه و استفاده از دانش مطالعات گروه سنجي در حل مشكلات و ارتقاء عملكرد تيم هاي ورزشي باشگاه.

 

تاریخ:
1394/06/23
تعداد بازدید:
277
منبع:
Powered by DorsaPortal