فروغي در نخستين همايش جرائم در فضاي مجازي: دانشجويان بصورت حفظي كار مي كنند، زماني مي توانيم موفقيت حاصل كنيم كه تفكر را جايگزين حافظه كنيم
روابط عمومي و اطلاع رساني: فروغي: امروزه فضاي مجازي همه گير شده و حتي كودكان هم از اين فضا استفاده مي كنند، نمي شود در اين خصوص محدوديت ايجاد كرد بلكه بايد با برنامه ريزي و آموزش اين حوزه را هدايت كرد.

 

فروغي در نخستين همايش جرائم در فضاي مجازي:

دانشجويان بصورت حفظي كار مي كنند، زماني مي توانيم موفقيت حاصل كنيم كه تفكر را جايگزين حافظه كنيم

روابط عمومي و اطلاع رساني: فروغي: امروزه فضاي مجازي همه گير شده و حتي كودكان هم از اين فضا استفاده مي كنند، نمي شود در اين خصوص محدوديت ايجاد كرد بلكه بايد با برنامه ريزي و آموزش اين حوزه را هدايت كرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در آئين افتتاحيه نخستين همايش آموزشي تخصصي جرائم در فضاي مجازي سخن مي گفت، افزود: ما ترديدي نداريم كه فضاهاي مجازي مي تواند خسارات زيادي را وارد كند و مشكلات عديده اي را مي تواند براي همه ايجاد كند و بايد از سوي دستگاههاي مرتبط از جمله شوراي عالي مجازي براي مقابله با آسيب هاي فضاي مجازي اقدام كرد.

فروغي با ارائه تحليلي علمي، به تبيين اهميت جايگاه تفكر پرداخت و اظهار كرد: در فرآيندهاي آموزشي در ايران تأكيد ما روي حافظه است، روش ارزيابي با حافظه داريم، اما بايد توجه داشت كه براي تربيت، استفاده از حافظه طوري باشد كه تمام افكار ما را تحت تاثير قرار دهد، بايد روي تفكر كار كنيم، مهارتهاي تفكر را بايد بدانيم چيست، يك معلم آشنا به تفكر راهبردهاي تفكر را مي داند و آن را بايد به دانشجو و دانش آموز خود منتقل كند.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با اشاره به اينكه راهبردهاي تفكر عبارتند از؛ تصميم گيري، حل مسأله، مفهوم سازي، عنوان كرد: بايدكمك كنيم معلمين در تدريس خود هر سه مورد را بكار گيرند ولي متاسفانه در مدارس ما اينگونه نيست در دانشگاههاي ما اينگونه نيست، دانشجويان ما بصورت حفظي كار مي كنند، زماني مي توانيم موفقيت حاصل كنيم كه بجاي حافظه تفكر را جايگزين كنيم، تفكر را تربيت كنيم، با تفكر فردي، عاقل مي شويم، تفكر كه نداريم راهي جز تن دادن به هجمه هاي فرهنگي نداريم.

استاد تمام گروه علوم تربيتي واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: بايد قدرت تفكر دانشجويان را زياد كنيم، فكر وقتي كار كند، ياد مي گيرد چگونه رفتار كند و فرزندان اين دوره آن قدر محو فضاي مجازي شده اند كه نه تنها در يك آسيب چشمي، چشمانشان را از دست مي دهند، بلكه مهارت تفكر را نيز نخواهند آموخت در اين خصوص مدارس و دانشگاهها، سهم بسيار مهمي دارند و بايد فضائي ايجاد كنند كه جوانان كار آفريني و ايده آفريني ايجاد كنند و رسانه ها در اين مورد نقش اساسي دارند.

فروغي تأكيد كرد: البته تغيير رفتار بصورت تدريجي شكل مي گيرد، تغييرات رفتاري زمان مي خواهد، پيگيري مي خواهد، خصوصيات رفتاري تدريجي است و تغييرپذيري بستگي به عادت دارد، خلق و خوي ما يك جور نيست، سوداوي مزاج، صفراوي مزاج، دموي مزاج و بلغمي مزاج چهار طبح آدمي هستند و بر اين اساس هركس اخلاقش با ديگر يكسان نيست.

 

تاریخ:
1394/06/21
تعداد بازدید:
159
منبع:
Powered by DorsaPortal