انتصاب مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و واحد اصفهان
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، طي حكمي اصغر عالميان را به سمت مديركل روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و واحد اصفهان منصوب كرد
انتصاب مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و واحد اصفهان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، طي حكمي اصغر عالميان را به سمت مديركل روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و واحد اصفهان منصوب كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از اصفهان، با توجه به بخشنامه اخير رياست دانشگاه آزاد اسلامي در ارتباط با تفكيك روابط عمومي‌ها و دفاتر رياست و همچنين ارتقاي آن به سطح اداره كل در واحدهاي دانشگاهي مراكز استان ها و واحدهاي جامع و به استناد موافقت سرپرست مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، اين انتصاب صورت گرفت. در حكم دكتر احمدعلي فروغي براي مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص، سابقه و تجربه جنابعالي در حوزه روابط عمومي و اطلاع رساني، به سمت مديركل روابط عمومي و اطلاع‌رساني دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و واحد اصفهان منصوب مي‌شويد، اميد است با توكل به خداوند متعال و با صداقت كاري،امانت‌داري و قانونمندي در انجام وظايف محوله و مربوط موفق و مؤيد باشيد. شايان گفتن است دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با داشتن بيش از 27 واحد و مركز دانشگاهي، حدود 70000 دانشجو و 1200 عضو هيأت علمي تمام وقت از مهمترين استان هاي دانشگاه آزاد اسلامي است. به گزارش آنا، عالميان عضو هيأت علمي گروه حقوق با گرايش حقوق عمومي بوده و سوابق علمي و اجرايي قابل اعتنايي در كارنامه وي به چشم مي‌خورد.
تاریخ:
1394/06/15
تعداد بازدید:
304
منبع:
Powered by DorsaPortal