فروغي در جمع مشاوران تحصيلي استان اصفهان عنوان كرد: راهبرد آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، تربيت دانش آموختگان كارآفرين است
روابط عمومي و اطلاع رساني: طي نشستي كه با حضور مشاوران تحصيلي آموزش و پرورش مدارس اصفهان با اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد ظرفيتهاي آموزشي و تحقيقاتي اين واحد دانشگاهي تشريح شد.

 

فروغي در جمع مشاوران تحصيلي استان اصفهان عنوان كرد:

راهبرد آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، تربيت دانش آموختگان كارآفرين است

روابط عمومي و اطلاع رساني: طي نشستي كه با حضور مشاوران تحصيلي آموزش و پرورش مدارس اصفهان با اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد ظرفيتهاي آموزشي و تحقيقاتي اين واحد دانشگاهي تشريح شد.

در اين نشست كه بيش از شصت تن از مشاوران تحصيلي آموزش و پرورش و مشاوران مدارس متوسطه اصفهان حاضر بودند، احمد علي فروغي ضمن خوش آمد گويي، با اشاره به مؤلفه هاي جذب و پذيرش دانشجو در كشور، تمهيدات و سياستهاي جديد آموزشي، پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي را در دهه چهارم فعاليت، گسترش محصولات دانش بنيان و توليد ثروت بر پايه تحقيقات ارزيابي و اظهار كرد: پرورش دانش آموختگاني كارآفرين و نداشتن دغدغه ي شغلي پس از پايان دوره ي تحصيلي از اهداف دانشگاه آزاد اسلامي است و شاهد براين مدعا، رسيدن به مدارج بالاي علمي در ايران و حتي خارج از كشور توسط دانش آموختگان اين دانشگاه است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در ادامه ضمن تشريح توانمندي ها و دستاوردهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: با هدف ايجاد اشتغال دانش بنيان براي فارغ التحصيلان در رشته هاي مختلف، اولين مركز رشد واحدهاي فناوري درميان واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور در سال 1384 در اين واحد تأسيس شد و در حال حاضر در حوزه هاي متفاوت مانند برق، كشاورزي، شيمي، ليزر، پزشكي و ... بيش از 85 شركت دانش بنيان مشغول فعاليت هستند و محققان حاضر در اين مركز در حال تحقيق و بررسي پروژه هاي عظيم ملي و استاني مثل پروژه مقابله با پديده ريزگردها با فناوري نانورس و پروژه احياي رودخانه زاينده رود با روشهاي علمي هستند.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان خاطر نشان ساخت: اين دانشگاه از مرحله ي شعار و تبليغات عبور كرده و پا به مرحله ي اجرا و دست و پنجه نرم كردن با مشكلات پيش روي و عملياتي شدن علم و اجرايي كردن تحقيقات محققان گذاشته است و گام هاي مهمي در خصوص فراهم نمودن بسترهاي اشتغال زايي و مهجوريت زدايي رشته هاي دانشگاهي برداشته است.

فروغي گفت: انتظاري كه از مشاوران تحصيلي آموزش و پرورش و مشاوران مدارس متوسطه مي رود آن است كه براي آگاه سازي متقاضيان و مشتاقان علم در مقاطع تحصيلات عاليه نه تنها براي انتخاب همه ي رشته ها به طور متناسب، نيازهاي كشور را مد نظر داشته باشند بلكه با هدف تمركز زدايي در رشته هايي خاص، به داوطلبين، مشاوره صحيح و دلسوزانه دهند و واقعيات و توانمندي هاي علمي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي و تسهيلات تحصيلي اين دانشگاه را به درستي به خانواده ها و داوطلبين منتقل كنند.

در ادامه ي اين جلسه، معاونين آموزشي و تحصيلات تكميلي، دانشجويي و فرهنگي، پژوهش و فناوري و مديران كل امور آموزشي و امور مالي هر كدام به صورت جداگانه ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص بخش هاي ذيربط، به سؤالات حاضرين پاسخ دادند.

پس از اتمام اين نشست مشاوران تحصيلي آموزش و پرورش و مشاوران مدارس متوسطه اصفهان ضمن حضور در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، از نزديك در جريان فعاليت هاي اين مركز و اقدامات اشتغال زاي مبتني بر فعاليت هاي دانش بنيان و توليد ثروت از علم قرار گرفتند و توضيحات كارشناسي رئيس اين مركز را مورد استماع قرار دادند.

شايان گفتن است اين برنامه با همت دفتر روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و با همكاري دفتر مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان برنامه ريزي و اجرا گرديد و با استقبال كارشناسان شركت كننده مواجه گرديد به نحوي كه كليه شركت كنندگان خواهان برگزاري مستمر اينگونه نشست هاي مشترك با حضور تمامي مديران و كارشناسان نواحي اصفهان و شهرستان هاي استان بصورت جداگانه به منظور آشنايي با توانمندي هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) شدند.

 

تاریخ:
1394/05/06
تعداد بازدید:
368
منبع:
Powered by DorsaPortal