رئيس واحد اصفهان(خوراسگان)خبر داد: ارائه تسهيلات قرض الحسنه بلند مدت به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
روابط عمومي و اطلاع رساني: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از ارائه تسهيلات و وام هاي بدون كارمزد و قرض الحسنه بلند مدت به منظور تسهيل در پرداخت شهريه تحصيلي دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد.

 

رئيس واحد اصفهان(خوراسگان)خبر داد:

ارائه تسهيلات قرض الحسنه بلند مدت به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

روابط عمومي و اطلاع رساني: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از ارائه تسهيلات و وام هاي بدون كارمزد و قرض الحسنه بلند مدت به منظور تسهيل در پرداخت شهريه تحصيلي دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد.

احمد علي فروغي در خصوص هزينه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: باتوجه به اينكه درآمدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان موسسه غير انتفاعي از محل شهريه دانشجويان و كمكهاي مردمي تأمين مي گردد، لذا از دانشجويان در آغاز هر نيمسال تحصيلي مبلغي به عنوان شهريه ثابت و مبلغي نيز به ازاي هر واحد درسي به عنوان شهريه متغير دريافت مي گردد كه ميزان آن قبل از شروع هر سال تحصيلي با تصويب هيأت امناي استاني دانشگاه اعلام مي شود و اين مقررات براي تمامي دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي و براي نظام آموزشي تمام وقت يا پاره وقت بطور يكسان اعمال مي گردد.

دبير هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان خاطر نشان كرد: در همين راستا به منظور رفاه حال دانشجويان، صندوق رفاه و بيمه دانشجويي، وام هايي را به صورت قرض الحسنه در اختيار دانشجويان مي گذارد كه اين وام ها را مي توان به دو دسته؛ تسهيلات مالي دانشجويي و منابع وزارت علوم تحقيقات و فناوري تقسيم كرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) افزود: در گروه اول قرض الحسنه ها از نظر مدت زماني به سه دسته كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي گردند؛ قرض الحسنه كوتاه مدت حداكثر 6 ماه، قرض الحسنه ميان مدت حداكثر 12 ماه و قرض الحسنه بلند مدت حداكثر 60ماه. فرصت تسويه خواهند داشت و البته قرض الحسنه هاي كوتاه مدت و ميان مدت در زمان تحصيل دانشجو تسويه مي گردند.

فروغي اظهار كرد: بر اين اساس وامهاي كوتاه مدت 3 تا 6 ماهه بدون بهره بوده و تا پايان هر ترم تحصيلي تسويه حساب مي شوند و وامهاي ميان مدت، به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه براي بازپرداخت نياز به مهلت بيشتري دارند و از محل اعتبارات شعب صندوق رفاه و بيمه دانشجويان واحدها طبق ضوابط و مقررات مربوط در اختيار دانشجو گذاشته مي شود و در زمان تحصيل دانشجو تسويه مي گردد.

دبير هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در خصوص وامهاي وامهاي بلند مدت گفت: اين دسته از وام ها از دو مأخذ منابع داخلي و منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأمين مي شوند و اين نوع تسهيلات در اختيار دانشجوياني قرار مي گيرد كه در حين تحصيل قادر به تأمين و پرداخت شهريه و اقساط قرض الحسنه خود نمي باشند و پس از اتمام دوره تحصيل بصورت اقساطي اقدام به تسويه وام خود خواهند كرد.

وي در مورد ساير وام هاي قرض الحسنه ابراز كرد: در دانشگاه آزاد اسلامي علاوه بر وام هاي گفته شده وام هاي ديگري نيز به دانشجويان اختصاص داده مي شود كه انواع اين وام ها عبارتند از؛

- وام كمك هزينه اجاره، بابت تأمين بخشي از هزينه تحصيلي قابل پرداخت براي مدت يك بار در طول تحصيل،

- وام كمك هزينه مسكن، بابت تأمين بخشي از اجاره مسكن دانشجويان در طول مدت تحصيل و صرفاً جهت مسكن دانشجويان غير بومي و با بازپرداخت 12 ماهه،

- وام كمك هزينه ازدواج كه اين وام از محل منابع صندوق رفاه و بيمه دانشجويان به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه در زمان دانشجويي متأهل شده باشند و يك بار در طول تحصيل و جهت ازدواج اول پرداخت مي شود. دانشجويان حداكثر يك سال پس از تاريخ عقد نامه فرصت دريافت وام مذكور را دارند.

- وام ضروري، اين وام صرفاً جهت عمل جراحي، بستري در بيمارستان، هزينه دارويي بيماريهاي خاص و زايمان مي باشد.

 

تاریخ:
1394/05/04
تعداد بازدید:
474
منبع:
Powered by DorsaPortal