بازديد هيات بورد پرستاري وزارت بهداشت از دانشكده پرستاري واحد اصفهان
روابط عمومي و اطلاع رساني: با هماهنگي قبلي، دكتر عباس زاده و دكتر احمدي، اعضاي هيات ممتحنه و ارزشيابي پرستاري (بورد ) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، خانم دكتردرخوش، رابط وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي، خانم دكتر نصرآبادي رئيس اداره خدمات پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي، همراه با دكتر فروغي رياست، دكتر قلمكاري، معاون آموزشي، دكتر عابدي، معاون علوم پزشكي با همراهي هيات رئيسه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، از اين دانشكده بازديد به عمل آوردند .

 

بازديد هيات بورد پرستاري وزارت بهداشت از دانشكده پرستاري واحد اصفهان

روابط عمومي و اطلاع رساني: با هماهنگي قبلي، دكتر عباس زاده و دكتر احمدي، اعضاي هيات ممتحنه و ارزشيابي پرستاري (بورد ) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، خانم دكتردرخوش، رابط وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي، خانم دكتر نصرآبادي رئيس اداره خدمات پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي، همراه با دكتر فروغي رياست، دكتر قلمكاري، معاون آموزشي، دكتر عابدي، معاون علوم پزشكي با همراهي هيات رئيسه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، از اين دانشكده بازديد به عمل آوردند .

در اين بازديد، فضا و امكانات دانشكده شامل؛ دفاتر رياست، معاون آموزشي ـ دانشجويي، مديران گروه كارشناسي پرستاري و مامايي و كارشناسي ارشد پرستاري، اداره آموزش، اداره پژوهش و مركز تحقيقات پرستاري سالمندي مورد بررسي ارزيابي نمايندگان وزارت بهداشت قرار گرفت.

همچنين دفاتر استادان، كلاس ها، كتابخانه اختصاصي، سايت اختصاصي دانشجويان، سايت دانشكده، مجموعه آموزش مهارت هاي باليني، آزمايشگاه ها، دفتر انجمن علمي دانشجويان، دفتر آموزش و توسعه پزشكي (EDO) و مدارك و مستندات مربوط مورد بازديد قرار گرفت.

در ادامه، اعضاي گروه بازديد در بيمارستان چمران و فارابي حضور يافتند و با دانشجويان كارآموز اين دانشكده گفتگو نمودند و آخرين مرحله اين برنامه، جلسه گفتگوي اختصاصي اعضاي گروه بازديد با دانشجويان دانشكده بود.

مهم ترين پيشنهادات اين گروه براي افزايش كيفيت كار در دانشكده، جذب كافي هيات علمي به ويژه هيات علمي باليني، تلاش بيشتر اعضاي هيات علمي جهت ارتقاي رتبه علمي خويش براي كسب مجوز تحصيلات تكميلي ارشد مامايي و دكتري پرستاري در آينده و تعادل مناسب در پذيرش دانشجو بود.

 

تاریخ:
1394/04/09
تعداد بازدید:
429
منبع:
Powered by DorsaPortal