دبير هيأت امناي استان اصفهان: در ساختار جديد، شوراهاي تخصصي نقش مؤثري در پيشبرد اهداف دانشگاه خواهند داشت
روابط عمومي و اطلاع رساني: با تحقق طرح تجميع 2 و تشكيل شوراهاي تخصصي در ساختار جديد استاني دانشگاه آزاد اسلامي و با شرح وظايف مشخص شده، گام بسيار مهمي براي پيشبرد امور دانشگاه برداشته خواهد شد.

 

دبير هيأت امناي استان اصفهان:

در ساختار جديد، شوراهاي تخصصي نقش مؤثري در پيشبرد اهداف دانشگاه خواهند داشت

روابط عمومي و اطلاع رساني: با تحقق طرح تجميع 2 و تشكيل شوراهاي تخصصي در ساختار جديد استاني دانشگاه آزاد اسلامي و با شرح وظايف مشخص شده، گام بسيار مهمي براي پيشبرد امور دانشگاه برداشته خواهد شد.

احمدعلي فروغي دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان كه در جمع رؤسا و معاونين واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان سخن مي گفت افزود: ساختار جديد به دليل كاهش جدي حجم بوروكراسي و چابك سازي در اداره امور، علاوه بر آنكه امكان نظارت بيشتري را از سوي استان بر فعاليت هاي واحدهاي دانشگاهي فراهم خواهد ساخت، در ارتقاء كيفيت ها نيز بسيار مؤثر خواهد بود.
در اين جلسه كه با هدف ايجاد هماهنگي لازم ميان واحدهاي دانشگاهي و دبيرخانه هيأت امناء در راستاي ابلاغ ساختار جديد دانشگاه آزاد اسلامي استان تشكيل شده بود، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان ابراز كرد: رياست دانشگاه آزاد اسلامي به منظور كاهش هزينه ها و چابك سازي هرچه بيشتر دانشگاه با ارائه طرحي و تصويب هيأت امناي محترم مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشكيلات ستاد هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي را در استانها حذف و كليه وظايف و مسؤوليت هاي آن بخش را به واحد مركز استان سپردند.

فروغي افزود: بايد با همكاري هم، راههايي يافت كه از زيان دهي واحدهاي زيان ده جلوگيري شود و واحدها را به سمت و سوي استقلال مالي و موفقيت در بخش درآمدها و هزينه ها سوق داد.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در پايان از زحمات كليه عزيزان در برگزاري انتخابات شوراهاي تخصصي تشكر كرد و با توصيه به اعضاي منتخب شوراي هاي تخصصي خواست با صداقت و عشق در خدمت، زمينه جلب نصرت الهي را فراهم آورند.

شايان گفتن است اولين جلسه روسا و معاونين واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان به منظور انتخاب اعضاي شوراهاي تخصصي استان اسصفهان با حضور احمدعلي فروغي ابري دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در تالار بين المللي اميركبير دانشگاه ازاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، تشكيل گرديد .

 

تاریخ:
1394/04/07
تعداد بازدید:
287
منبع:
Powered by DorsaPortal