دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان( خوراسگان) برگزار مي كند:
كارگاه آموزشي كارگزيني كاركنان ويژه مسئولين و كارشناسان كارگزيني حوزه معاونت اداري و مالي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
كارگاه آموزشي كارگزيني كاركنان ويژه مسئولين و كارشناسان كارگزيني حوزه معاونت اداري و مالي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
زمان برگزاري: سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 ارديبهشت ماه 1394
محل برگزاري: سالن جنبي اميركبير
تاریخ:
1394/02/14
تعداد بازدید:
190
منبع:
Powered by DorsaPortal