با مصوبه نهايي وزارت علوم صورت گرفت: راه اندازي 7 رشته دكتري و 3 رشته كارشناسي ارشد در واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني: معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از اخذ مصوبه نهايي هفت رشته دكتري و سه رشته كارشناسي ارشد از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد.

 

با مصوبه نهايي وزارت علوم صورت گرفت:

راه اندازي 7 رشته دكتري و 3 رشته كارشناسي ارشد در واحد اصفهان(خوراسگان)

روابط عمومي و اطلاع رساني: معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از اخذ مصوبه نهايي هفت رشته دكتري و سه رشته كارشناسي ارشد از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد.

غلامرضا قلمكاري گفت: با پيگيريهاي صورت گرفته و مجوز سازمان مركزي دانشگاه و نيز تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از نيمسال آتي در هفت رشته دكتري و سه رشته كارشناسي ارشد جديد دانشجو خواهد پذيرفت.

قلمكاري اظهار كرد: با اخذ مصوبه نهايي از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با پيگيريهاي مستمر دكتر فروغي، رياست واحد، مجموعه حوزه معاونت آموزشي و اداره مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) انجام پذيرفت از نيمسال آينده اين واحد دانشگاهي در 7 رشته دكتري؛ علوم اقتصادي ـ اقتصاد بين الملل، مديريت آموزشي، روانشناسي عمومي، رياضي كاربردي، اصلاح نباتات، تغذيه دام، حشره شناسي كشاورزي و 3 رشته كارشناسي ارشد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي، زمين شناسي زيست محيطي و مهندسي منابع طبيعي ـ مديريت مناطق بياباني گرايش خاكشناسي از مهر ماه اقدام به پذيرش دانشجو خواهد كرد.

معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) ضمن تبريك اين موفقيت به تمامي استادان، كاركنان و دانشجويان ابراز كرد: عزم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، توسعه تحصيلات تكميلي در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد است و با پيگيريهاي در حال انجام، مراحل اداري براي اخذ مجوز راه اندازي رشته هاي ديگري را در دفتر گسترش آموزش عالي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دنبال كرده ايم كه انشاء الله در صورت تصويب آن رشته ها، خبرهاي مربوطه را بزودي اطلاع رساني خواهيم نمود.

تاریخ:
1394/02/07
تعداد بازدید:
1171
منبع:
Powered by DorsaPortal