توسط واحد اصفهان(خوراسگان) صورت گرفت: برگزاري اولين دوره آزمون زبان انگليسي (IELTS) استان اصفهان
روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين دوره آزمون زبان انگليسي (IELTS) استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزارگرديد. اين آزمون با تعداد 39 شركت كننده درصبح و بعد از ظهر روز نخست 28/1/94 به صورت شفاهي و صبح روز دوم 29/1/94 به صورت كتبي ادامه يافت.

توسط واحد اصفهان(خوراسگان) صورت گرفت:

برگزاري اولين دوره آزمون زبان انگليسي (IELTS) استان اصفهان

روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين دوره آزمون زبان انگليسي (IELTS) استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزارگرديد. اين آزمون با تعداد 39 شركت كننده درصبح و بعد از ظهر روز نخست 28/1/94 به صورت شفاهي و صبح روز دوم 29/1/94 به صورت كتبي ادامه يافت.
دكتر شنگرف فام رئيس اداره آزمونهــاي استاندارد زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي در اين باره گفت: با توجه به امكانات فني و تيم اجرايي مناسب دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، كليه مراحل اجرايي آزمون مطابق با استانداردهــاي بين المللي بوده و از نحوه برگزاري آزمون در اين دو روز رضايتمندي كامل وجود دارد.

شايان گفتن است آزمـون زبان انگليسيIELTS براي اولين بار در استان اصفهان و با همكاري حوزه معـاونـت اداري مالي، معاونت آمــوزشي، حــراست و گروه زبان انگليــسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفـــهان(خوراسگان) برگزار گرديد.

 

تاریخ:
1394/01/31
تعداد بازدید:
320
منبع:
Powered by DorsaPortal