معاونت فرهنگي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار كرد: كرسي آزاد انديشي با موضوع سواد رسانه اي
روابط عمومي و اطلاع رساني: كرسي آزاد انديشي با موضوع سواد رسانه اي به همت دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و با حضور دكتر دوازده امامي و دكتر تقي پور از اعضاي هيت علمي دانشگاه و در جمع دانشجويان مشتاق اين حوزه محل تالار پژوهش دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي برگزار گرديد.

 

معاونت فرهنگي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار كرد:

كرسي آزاد انديشي با موضوع سواد رسانه اي

روابط عمومي و اطلاع رساني: كرسي آزاد انديشي با موضوع سواد رسانه اي به همت دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و با حضور دكتر دوازده امامي و دكتر تقي پور از اعضاي هيت علمي دانشگاه و در جمع دانشجويان مشتاق اين حوزه محل تالار پژوهش دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي برگزار گرديد.

در ابتداي اين برنامه خانم دكتر تقي پور ضمن تعريف اصطلاح سواد رسانه اي و اهداف صاحبان رسانه ها و دولت ها، ماهواره ها، شبكه هاي اجتماعي و غيره ... از مخاطبين خود خواست كه در مقابل اين رسانه ها همچون انسان هاي دست و پا بسته نباشند و در مقابل خوراك فرهنگي كه از طريق اين رسانه ها در جامعه توزيع مي شود حساس باشند.

تقي پور در ارتباط با برخورد با هر شبكه هميشه با يك حساسيت و بدون بدبيني گفت: با يك تحليل منطقي در مقابل جريان سازي و عادي سازي و جابجايي هنجارها و ناهنجاريها مقابله كنيم و براي خود و خانواده خود حق انتخاب قائل باشيم واجازه ندهيم هر خوراكي با هرفرهنگي وارد اجتماع ما شود.

وي در ادامه ضمن برشمردن اصول رسانه تاكيد كرد: رسانه ها به خودي خود بد يا خوب نيستند و اين نحوه استفاده ا ست كه خوب يا بد را نشان مي دهد ما سعي كنيم مصرف كننده چشم و گوش بسته نباشيم و بهترين پيام هاي رسانه را دريافت كنيم.

در اين برنامه دكتر دوازده امامي رفتارها، نگرش ها و باورها را از لايه هاي مهم فرهنگ بر شمرد و اهميت دادن به تمام لايه هاي پيدا و پنهان فرهنگ را براي ساختار يك فرهنگ را موثر و مهم دانست و تاكيد كرد: جامع ديدن اين لايه ها باعث شكل گيري سبك زندگي و رفتارهاي افراد در سطح جامعه مي شود.

دوازده امامي گفت: مهمترين حوزه جنگ نرم فضاي مجازي و رسانه است، جنگ نرم در چهارده حوزه ي سايبري، رسانه، هنر، عمليات رواني، قانون، زبان، ورزش، گردشگري، معاشرت، آموزش، شيطان پرستي، علم و علم گرايي فعال مي باشد و در اين حوزه از روش هايي مثل چهره سازي و اشاعه ضد ارزشها، برنامه ريزي براي آينده، اشاعه فساد و فحشا، قداست زدايي بوسيله تغير نگرش براي تسلط بر جوامع ديگر استفاده مي كنند.

وي سواد رسانه را همچون رژيم غذايي دانست وتاكيد كرد: نفوذ رسانه ذره ذره در انسان رسوخ مي كند و بايد مراقب خانواده خود در مقابل اين تغييرات آرام از طريق ميهمان ناخوانده بود.

در پايان اين نشست به پرسش و پاسخ و دغدغه هاي دانشجويان در اين حوزه پاسخ داده شد.

تاریخ:
1394/01/25
تعداد بازدید:
154
منبع:
Powered by DorsaPortal