منظور هماهنگي بيشتر صورت گرفت: جلسه مشترك مديران، روساي ادارات و مسؤولين بخش هاي مختلف در آستانه برگزاري اجلاس آساهيل 2015
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ به منظور هماهنگي بيشتر در ميزباني اجلاس بين المللي آساهيل 2015، جلسه مشتركي با حضور مديران، روسا ي ادارات و مسؤولين بخش هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حضور دكتر فروغي برگزار شد .

 

منظور هماهنگي بيشتر صورت گرفت:

جلسه مشترك مديران، روساي ادارات و مسؤولين بخش هاي مختلف در آستانه برگزاري اجلاس آساهيل 2015

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ به منظور هماهنگي بيشتر در ميزباني اجلاس بين المللي آساهيل 2015، جلسه مشتركي با حضور مديران، روسا ي ادارات و مسؤولين بخش هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حضور دكتر فروغي برگزار شد .

در اين جلسه دكتر فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به تبيين اهميت برگزاري اجلاس آساهيل 2015 و به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي اشاره و اظهار كرد: رويكرد دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دكتر ميرزاده بعنوان رياست عالي اين دانشگاه، توسعه فعاليتهاي دانشگاه در عرصه هاي بين المللي است و عضويت اين دانشگاه در انجمن دانشگاههاي جنوب شرقي آسيا گامي مهم در اين باره محسوب مي شود.

دكتر فروغي با اشاره به عضويت دكتر ميرزاده در هيأت مديره اين انجمن و انتخاب ايشان بعنوان معاون اول اين انجمن بر ضرورت هرچه بهتر برگزار شدن اجلاس آساهيل 2015 به ميزباني واحد اصفهان(خوراسگان) تاكيد كرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) گفت: از اقدامات مهم واحد اصفهان(خوراسگان) سرمايه گذاري علمي در اوگاندا در زمينه هاي دندانپزشكي و كشاورزي، پروژه توليد بذرهاي هيبريدي و توليد محصولات دانش بنيان متنوع ديگر است كه با هماهنگي همه بخشها و پشتيباني شما عزيزان اين فعاليت ها، رو به گسترش است.

دكتر پيام نجفي معاون پژوهشي و فناوري نيز با سخناني بر تحول مفهوم دانشگاه در جهان امروز اشاره كرد و دانشگاههاي امروز را دانشگاههايي كارآفرين و محصول محور دانست و بر ضرورت توجه مديران به حمايت از اقدامات دانشگاه در توسعه فعاليتهاي دانش بنيان، تأكيد كرد.

همچنين محمدجواد فرهنگ مديرحراست دانشگاه نيز ضمن تقدير از زحمات مديران بر ضرورت همبستگي و همفكري مديران در اجراي برنامه هاي مهمي مانند اجلاس آساهيل 2015 و سرمايه گذاري دانش بنيان در عرصه هاي مختلف و ورود دانشگاه در حوزه آفريقا، تاكيد كرد.

در ابتداي اين جلسه اصغر عالميان مدير روابط عمومي و اطلاع رساني واحد اصفهان(خوراسگان)، توضيحات كاملي را درباره برگزاري اجلاس سال 2015 انجمن دانشگاههاي جنوب شرق آسيا، آساهيل 2015 به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) ارائه داد .

 

تاریخ:
1393/11/05
تعداد بازدید:
280
منبع:
Powered by DorsaPortal