مديركل فرهنگي اجتماعي دانشگاه: توانمندي هاي واحد اصفهان(خوراسگان) بستر انجام كارهاي بزرگي را در اين واحد ايجاد كرده است
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ محمدي مديركل فرهنگي اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين مطلب در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: مسأله فرهنگ همانگونه كه مقام معظم رهبري تاكيد دارند كم از مسائل اقتصادي نيست و دانشگاه به عنوان يك نهاد نخبه پرور در فرهنگ عمومي تأثير گذار است.
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ محمدي مديركل فرهنگي اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين مطلب در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: مسأله فرهنگ همانگونه كه مقام معظم رهبري تاكيد دارند كم از مسائل اقتصادي نيست و دانشگاه به عنوان يك نهاد نخبه پرور در فرهنگ عمومي تأثير گذار است. محمدي اظهار كرد: دانشگاه نقطه تعامل جامعه و گسترش فرهنگ عمومي است و با رويكرد مديريت دانشگاه، دكتر ميرزاده، بايد رويكردهاي فرهنگي تغيير نمايد و همانگونه كه آيت ا... هاشمي تاكيد دارند آزادي دانشگاه همان آزاد انديشي است. مديركل فرهنگي اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به همايش اخير معاونين و مديران فرهنگي گفت: در اين نشست هشت سرفصل فرهنگي آماده شد كه مهمترين آن بستر سازي براي فعاليت هاي فرهنگي است زيرا مشاركت اجتماعي و مشاركت فرهنگي دانشگاهيان نياز به بسترسازي دارد و يكي از مهمترين بخش ها سمن ها، كانون ها، نشريات، تشكل ها و ... است. محمدي با بيان اينكه درصدد هستيم با برنامه ريزي هاي جديد، استقبال از برنامه هاي فرهنگي را توسعه دهيم، تأكيد كرد: نشريه خود يك نهاد نخبه پرور است مهم اين نيست كه چند نفر مخاطب نشريه باشند مهم آن است كه حضور چندين جوان در يك فعاليت نويسندگي و انتشاراتي، خود نخبه پروري است و بايد به اين فضا ارزش داده شود. مديركل فرهنگي اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي اظهـار كرد: اگر در حوزه فعاليت هاي فرهنگي به تعبير مقام معظم رهبري هزينه اي صورت پذيرد و يك جوان به يك نخبه فرهنگي انقلابـي تبديل شود اين هزينه نيست، اي سـرمايه گذاري است و امروز در دانشگاه آزاد اسلامي با اشتغال به تحصيل 1600000 دانشجو، فضاي مناسبي براي نخبه پروري فرهنگي ايجاد شده است. در اين جلسه دكتر حبيب الله اسماعيلي مديركل ارتباطات فرهنگي و نشريات دانشگاهي نيز با اشاره به فعاليت حدود 300 نشريه دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي بر اهميت فعاليت هاي فرهنگي سياسي دانشجويان تأكيد كرد و ابراز نمود: همه ما در فضاهاي دانشجويي كار ياد گرفته ايم، كارِ گروهي و در كنار يكديگر كار كردن در حوزه هاي دانشجويي، ظرفيت هاي نخبه پروري را افزايش خواهد داد. همچنين خانم دكتر طلوعي با ضروري خواندن توسعه فعاليت كانون هاي فرهنگي هنري دانشجويان در سطح دانشگاه آزاد اسلامي به برنامه هاي دانشگاه در اين راستا اشاره كرد.
تاریخ:
1393/10/26
تعداد بازدید:
197
منبع:
Powered by DorsaPortal