با هدف توسعه همكاريهاي آموزشي و پژوهشي صورت گرفت: بازديد دبير سوم سفارت هندوستان از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ به منظور توسعه همكاري هاي آموزشي و پژوهشي، دبير سوم سفارت هند چراكونگ زيليانگ(CHERAKUNG ZELIANG) از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد به عمل آورد.

 

با هدف توسعه همكاريهاي آموزشي و پژوهشي صورت گرفت:

بازديد دبير سوم سفارت هندوستان از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ به منظور توسعه همكاري هاي آموزشي و پژوهشي، دبير سوم سفارت هند چراكونگ زيليانگ(CHERAKUNG ZELIANG) از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد به عمل آورد.

در اين برنامه كه به دعوت واحد كارآفريني دانشگاه و امور بين الملل انجام گرديد، وي و هيأت همراه از مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه، دانشكده دندانپزشكي و پژوهشگاه دانشگاه بازديد نمود.

زيليانگ پس از آشنايي با فعاليت شركتهاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد اين دانشگاه، در جلسه اي با حضور پيام نجفي معاون پژوهش و فناوري و آقايان اطرج و انصاري رئيس واحد كارآفريني و حامد كياني مشاور امور بين الملل واحد كه در محل اتاق جلسات دانشگاه برگزار گرديد، طرفين در خصوص تبادل استاد و دانشجو و توانمندسازي دو كشور در حوزه آموزش و پژوهش به تبادل نظر پرداختند.

 

تاریخ:
1393/10/20
تعداد بازدید:
291
منبع:
Powered by DorsaPortal