كسب عنوان قهرماني در بيستمين دوره مسابقات واليبال خواهران استان
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ در بيستمين دوره مسابقات واليبال خواهران قهرماني دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان كه از تاريخ 04/10/93 لغايت 10/10/93 در واحد مباركه با شركت 7 واحد دانشگاهي؛ اصفهان(خوراسگان)، مباركه، نجف آباد، دهاقان، شهرضا و خميني شهر، در دو گروه برگزار گرديد، در پايان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) موفق به كسب مقام اول اين دوره از مسابقات شد.

كسب عنوان قهرماني در بيستمين دوره مسابقات واليبال خواهران استان

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ در بيستمين دوره مسابقات واليبال خواهران قهرماني دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان كه از تاريخ 04/10/93 لغايت 10/10/93 در واحد مباركه با شركت 7 واحد دانشگاهي؛ اصفهان(خوراسگان)، مباركه، نجف آباد، دهاقان، شهرضا و خميني شهر، در دو گروه برگزار گرديد، در پايان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) موفق به كسب مقام اول اين دوره از مسابقات شد.

در اين مسابقات پس از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، به ترتيب دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه مقام دوم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مقام سوم را از آن خود كردند.

اعضاي تيم واليبال خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، نفرات ايستاده از راست به چپ: خانم ها نصر اصفهاني، اسكندري، گيوه، ساعي، روانبخش(مربي)، بابائي(سرپرست)، عباسي، مسائلي، پور عبدالله مرادمند و خسروي و نفرات نشسته از چپ به راست: خانم ها ميرزاخاني، عبداللهي، گلستاني و كريمي.

ضمن تبريك به اين عزيزان، براي تيم سربلند واليبال خواهران، آرزوي موفقيت در تمامي ميادين را داريم.

 

تاریخ:
1393/10/14
تعداد بازدید:
597
منبع:
Powered by DorsaPortal