طي مراسمي در اصفهان صورت گرفت: انتخاب كتاب عضو هيأت علمي واحد اصفهان بعنوان كتاب سال استان
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ كتاب اصول ويروس شناسي آرزو طهمورث عضو هيأت علمي گروه زيست شناسي و ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان كتاب سال استان اصفهان معرفي گرديد.

 

طي مراسمي در اصفهان صورت گرفت:

انتخاب كتاب عضو هيأت علمي واحد اصفهان بعنوان كتاب سال استان

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ كتاب اصول ويروس شناسي آرزو طهمورث عضو هيأت علمي گروه زيست شناسي و ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان كتاب سال استان اصفهان معرفي گرديد.

 

اين كتاب كه از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مي باشد طي مراسمي از طرف اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان در مجتمع فرهنگي استاد فرشچيان با حضور اصحاب نشر و خادمان فرهنگ مكتوب آفرينشگران واژه و كلمه و مديركل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و استاندار اصفهان، برگزار گرديد و با تقديم لوح و جايزه از ايشان تقدير بعمل آمد.

 

كتاب اصول ويروس شناسي قابل استفاده در رشته هاي دندان پزشكي پايه، ويروس شناسي پزشكي، زيست شناسي، ميكرب شناسي و پزشكي قابل استفاده است.

اين كتاب، همراه با منابع معتبر و مآخذ جديد و بروز بوده و در زمينه علوم عملي برتر مي باشد چاپ اول اين كتاب داراي 290 صفحه مي باشد.

 

تاریخ:
1393/09/03
تعداد بازدید:
703
منبع:
Powered by DorsaPortal