در مسابقات قهرماني دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت: قهرماني تيم بدمينتون منتخب دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
تيم بدمينتون منتخب دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان در مسابقات بدمينتون قهرماني دانشگاه آزاد اسلامي كه در واحد قائم شهر برگزار گرديد، موفق شد مقام اول اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

 

تيم بدمينتون منتخب دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان در مسابقات بدمينتون قهرماني دانشگاه آزاد اسلامي كه در واحد قائم شهر برگزار گرديد، موفق شد مقام اول اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

در اين مسابقات كه با حضور شانزده تيم به صورت تك حذفي در واحد قائم شهر شهر برگزار شد، در پايان تيم منتخب دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با عضويت حسين هاشميان از واحد اصفهان(خوراسگان)، مقام قهرماني و تيم دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي و تهران به ترتيب مقام دوم و سوم را كسب نمودند.

در قسمت دوبل نيز حسين هاشميان از اين واحد دانشگاهي به همراه شهرام كرمي به مقام دوم نائل شدند.

 

 
تاریخ:
1393/08/25
تعداد بازدید:
226
منبع:
Powered by DorsaPortal