دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار مي كند: كارگاه آموزشي "سامانه جامع پژوهش و فناوري"
ويژه معاونين و مديران حوزه پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد/ تاريخ برگزاري: 25 آذر ماه 93/ زمان برگزاري: 8/30 الي 00/17 / محل برگزاري: سالن جنبي اميركبير
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار مي كند:

كارگاه آموزشي "سامانه جامع پژوهش و فناوري"

ويژه معاونين و مديران حوزه پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد

تاريخ برگزاري: 25 آذر ماه 93

زمان برگزاري: 30/8 الي 00/17

محل برگزاري: سالن جنبي اميركبير

تاریخ:
1393/08/21
تعداد بازدید:
354
منبع:
Powered by DorsaPortal