به همت كانون تعامل خانواده با دانشگاه؛ برگزاري سمينار يك روزه ازدواج موفق در واحد اصفهان
سمينار ازدواج موفق با مشاركت و همكاري كانون تعامل خانواده با دانشگاه، دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

 

به همت كانون تعامل خانواده با دانشگاه؛

برگزاري سمينار يك روزه ازدواج موفق در واحد اصفهان

سمينار ازدواج موفق با مشاركت و همكاري كانون تعامل خانواده با دانشگاه، دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

در اين سمينار يك روزه كه با استقبال بسيار خوب دانشجويان همراه گرديد، سخنرانان و صاحب نظران اين حوزه به تبيين ديدگاههاي خود در خصوص راههاي موفقيت در ازدواج و زندگي مشترك پرداختند.

در اين برنامه ابتدا حق شناس كارشناس مسائل خانواده در خصوص ماموريت كانون تعامل خانواده با دانشگاه و لزوم تشكيل كارگاه هايي با همين موضوع و الزام حضور والدين دانشجويان در دانشگاه وهمچنين تشكيل كانون ازدواج در درون اعضاي خانواده به تشريح اهميت و حساسيت اين امر مقدس پرداخت و در خصوص ويژگيهاي ازدواج موفق دانشجويي مطالبي را بيان نمود.

در ادامه كاظمي بعنوان دومين كارشناس ضمن برشمردن 10 مهارت براي داشتن ازدواج موفق و تاكيد بر مشاوره قبل از ازدواج به ايران سخن پرداخت.

در پايان به پرسش هاي حاضرين توسط كارشناسان پاسخ داده شد.

تاریخ:
1393/08/03
تعداد بازدید:
222
منبع:
Powered by DorsaPortal