با حضور استادان و متخصصين جهاني: آغاز بكار همايش بين المللي كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي در واحد اصفهان
همايش بين المللي كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي با حضور استادان برجسته داخلي و خارجي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) آغاز بكار كرد.
همايش بين المللي كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي با حضور استادان برجسته داخلي و خارجي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) آغاز بكار كرد. در آيين گشايش اين همايش رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان گفت: هدف از برگزاري اين همايش ايجاد زمينه هاي مناسب جهت تبادل نظر حرفه اي متخصصان و استفاده از آخرين يافته هاي پژوهشي درباره كيفيت برنامه درسي آموزش عالي است. فروغي با بيان اينكه اين همايش نخستين بار در ايران برگزار مي شود، اظهار كرد: موضوع برنامه ها و برنامه ريزي درسي در همه مقاطع تحصيلي بويژه در نظام آموزش عالي اهميت دارد و اميدواريم نتايج اين همايش منجر به نوسازي مجدد آن بر اساس نيازهاي واقعي كشور و ارتقاء كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي شود. رئيس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران سخنران دوم آيين افتتاحيه بود. عليرضا عصاره ابراز كرد: 730 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شده كه از ميان آنها 350 مقاله بصورت سخنراني، ميزگرد و پوستر در اين دو روز ارائه مي شود. وي افزود: اجراي پنج كارگاه تخصصي و ارائه 15 سخنراني كليدي داخلي و خارجي، در زمينه كيفيت برنامه درسي آموزش عالي از جمله برنامه هاي همايش است. عصاره با بيان اينكه ايران بعنوان كشور استراتژيك منطقه به شرايط مطلوب براي رشد و اعتلاي ايده هاي علمي دست يافته است، اظهار كرد: كيفيت بخشي در آموزش عالي و برنامه درسي به گفتمان اصلي سياستگذاران علمي كشور تبديل شده است. رئيس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران اظهار اميدواري كرد در سايه مباحث علمي و پژوهشي در همايش بين المللي كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي به نتايج و اهداف متناسب با افق علمي كشور دست يابيم. شايان گفتن است: اين همايش بين المللي به مدت دو روز و با حضور استادان و كارشناسان دانشگاه هاي ايران، ژاپن، هلند، عمان، استراليا، امريكا، مالزي و آفريقاي جنوبي برگزار مي شود و وزارت علوم، وزارت بهداشت، انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، دانشگاه فرهنگيان، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و آيسسكو (سازمان اسلامي، آموزشي، علمي و فرهنگي ) از اعضاي شوراي سياستگذاري اين همايش هستند. اين همايش بين المللي تا اول آبان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در 22 محور؛ مباني فلسفي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، مفاهيم، مدلها و رويكردهاي كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، برنامه ريزي استراتژيك و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، چشم انداز برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، توسعه فرهنگي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، اخلاق،معنويت و ارزشهاي ديني و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، بازار كار و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، هيئت علمي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، جذب، توانمندسازي و ارزشيابي، ساختار و كيفيت در نظام هاي برنامه درسي آموزش عالي، استاندارسازي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، الگوهاي طراحي و كيفيت برنامه درسي، تغيير برنامه هاي درسي و كيفيت در آموزش عالي، تدريس و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، كتاب درسي دانشگاهي و كيفيت در نظام آموزش عالي، سنجش و ارزشيابي دربرنامه درسي آموزش عالي، ساختار، قوانين و اعتباربخشي آموزش پژوهش و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، پژوهش و توسعه كيفيت در برنامه هاي درسي آموزش عالي، فن آوري اطلاعات و ارتباطات نظامهاي اطلاعاتي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، مطالعات تطبيقي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي، كيفيت در برنامه درسي تربيت معلم، بين المللي سازي و كيفيت در برنامه درسي آموزش عالي ادامه خواهد داشت.
تاریخ:
1393/08/01
تعداد بازدید:
297
منبع:
Powered by DorsaPortal