با حضور واشقاني فراهاني صورت گرفت: بازديد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي واحد اصفهان
واشقاني فراهاني معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي از دستاوردهاي غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و طب سنتي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) و غرفه شركت هاي دانش بنيان اين مركز در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي، فرآورده هاي وابسته و طب سنتي ايران بازديد نمود.

با حضور واشقاني فراهاني صورت گرفت:

بازديد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي واحد اصفهان

واشقاني فراهاني معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي از دستاوردهاي غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و طب سنتي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) و غرفه شركت هاي دانش بنيان اين مركز در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي، فرآورده هاي وابسته و طب سنتي ايران بازديد نمود.

اين نمايشگاه كه به همت ستاد گياهان دارويي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار شده بود، واشقاني فراهاني به همراه داود ثمري مديركل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، و سفراي كشورهاي آفريقايي و وزير كار و امور اجتماعي كشور زيمباوه از دستاوردهاي غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و طب سنتي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) بازديد نمودند.

تاریخ:
1393/07/26
تعداد بازدید:
149
منبع:
Powered by DorsaPortal