تقدير ميرزاده از افتخار آفرينان دانشگاه آزاد اسلامي در مسابقات جهاني روبوكاپ برزيل 2014
در جلسه اي كه به منظور تقدير از افتخار آفرينان دانشگاه آزاد اسلامي در مسابقات جهاني روبوكاپ برزيل 2014 در سازمان مركزي تشكيل شده بود، تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مورد تقدير قرار گرفت.

در جلسه اي كه به منظور تقدير از افتخار آفرينان دانشگاه آزاد اسلامي در مسابقات جهاني روبوكاپ برزيل 2014 در سازمان مركزي تشكيل شده بود، تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مورد تقدير قرار گرفت.

در اين جلسه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از دانشگاههاي آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و قزوين به عنوان دو نمونه از دانشگاههاي برتر در زمينه پژوهش و فناوري ياد كرد وي به رسم يادبود جوايزي را به سرپرستان تيمهاي رباتيك شركت كننده در مسابقات جهاني روبوكاپ برزيل 2014 اهدا نمود كه مجيد دلشاد سرپرست تيم هاي رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) نيز لوح تقدير دريافت نمود.

تاریخ:
1393/07/05
تعداد بازدید:
278
منبع:
Powered by DorsaPortal