كارگاه آموزش فنون اداري برگزار شد
كارگاه آموزش فنون اداري به همت دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني ويژه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در محل مركز توسعه آموزش و تحقيق اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد.

كارگاه آموزش فنون اداري به همت دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني ويژه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در محل مركز توسعه آموزش و تحقيق اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد.

مدرس كارگاه آموزش فنون اداري با بيان اين مطلب كه اين كارگاه را در جهت آشنايي بيشتر همكاران اداري با اصول ارتباطات رسمي در سازمان برگزار نموده است و از آن جايي كه نامه اداري تنها وسيله انحصاري ايجاد ارتباطات رسمي در سازمان ها مي باشد و به نوعي مكاتبات در هر سازمان اسناد گوياي نحوه ي اعمال، رفتار واكنش هاي اداري محسوب مي شود يادگيري آن را امري ضروري و مهم محسوب نمودند.

مهندس منصور حسن زاده افزود: آشنايي با انواع نامه هاي اداري، روشهاي طبقه بندي و تنظيم اسناد، اصول و روشهاي صحيح مكاتبات اداري و شناخت عوامل مؤثر در برقراري ارتباط را از عناوين اصلي دوره ذكر كرد و گفت: هركدام از عناوين مذكور نيازمند كار گروهي است كه بواسطه آن افراد شركت كننده دراين دوره مي توانند آموخته هاي قبلي خود را محك بزنند و با بررسي و مرور مجدد، داشته هاي خود را ارتقاء دهند.

مدرس كارگاههاي ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: انجام مكاتبات اداري خوب لازمه اش آشنايي با ساير نوشته هاي اداري از قبيل بخشنامه ها، آيين نامه ها، دستور العمل ها و احكام اداري است كه كاركنان بايد با توجه به رسته هاي شغلي خود با آن آشنايي داشته باشند.

مديركل امور اداري با اشاره به اين موضوع كه در دنيا، هر حرفه اي، فن مربوط به خود را دارد افزود: دانش فنون اداري امري اجتناب ناپذير براي هر سازماني است كه در آن ارتباطات حرف اول را مي زند و بحمداله در اين واحد دانشگاهي همكاران حوزه اداري آگاهي لازم را از اين فنون دارند.

لازم به ذكر است اين كارگاه با پيگيري مهندس مسعود نوروزي كارشناس دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني به مدت 24 ساعت (معادل 5/1) واحد و با شناسه 1103 براي جمعي ار همكاران دانشگاه برگزار گرديد.

تاریخ:
1393/06/19
تعداد بازدید:
317
منبع:
Powered by DorsaPortal