دكتر فروغي در گردهمايي استادان درس دفاع مقدس: ارائه درس دفاع مقدس زمينه توسعه معنويت و اخلاق را در دانشگاه فراهم مي آورد
تلاش همه ما بايد توسعه تربيت و اخلاق در دانشگاه باشد و ايجاد كرسي تدريس علوم و معارف دفاع مقدس در دانشگاه با اتكاء به گنجينه غني هشت سال دفاع مقدس در اين خصوص بهترين ظرفيت را در درون خود دارد. احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در جمع بيش از 100 تن از استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس استان اصفهان، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) سخن مي گفت، افزود: ...

تلاش همه ما بايد توسعه تربيت و اخلاق در دانشگاه باشد و ايجاد كرسي تدريس علوم و معارف دفاع مقدس در دانشگاه با اتكاء به گنجينه غني هشت سال دفاع مقدس در اين خصوص بهترين ظرفيت را در درون خود دارد.

احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در جمع بيش از 100 تن از استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس استان اصفهان، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) سخن مي گفت، افزود: واحد اصفهان اين افتخار را دارد كه از بدو ايجاد اين درس در سرفصل دروس اختياري دوره كارشناسي دانشگاه، بيشتري استقبال را از اين عنوان درسي نمود و در گروههاي آموزشي خود چندين كلاس درس را به اين موضوع درسي اختصاص داد.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در تبيين نقش معلم بعنوان الگوي تربيتي دانشجو گفت: تأثير گذاري علمي استاد بر دانشجو منوط به رعايت موازين اخلاقي و آداب تعلم است، معلم بايد اهل اخلاق، صبور و داراي قدرت تحمل بالا باشد، معلم و استاد بايد بتواند بر دانشجو تأثير مثبت معنوي داشته باشد.

وي پرورش و تربيت را مقدم بر آموزش و تعليم دانسته و گفت: تقدم تربيت بر تعليم به ما مي آموزد كه معلم در بدو ورود به كلاس بايد با تواضع به دانشجويان سلام كند، كلام خود را با بسم ا... آغاز كند و در گفتار و كلمات احترام دانشجو و متعلم خود را نگه دارد، از تبعيض ميان دانشجويان به شدت بپرهيزد و از احوال و گرفتاري هاي دانشجويان بي خبر نباشد.

فروغي داشتن برنامه و طرح درس را از ديگر ويژگيهاي معلم الگو عنوان كرد و افزود: از مهمترين آفات تدريس نداشتن برنامه و طرح درس، به روز نبودن معلم و عدم نشاط علمي كلاس تدريس، بي نظمي و تأخير و تعجيل در ورود و خروج به كلاس دانست.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با بيان اينكه يكي از آفات نظام آموزشي ما حافظه پروري است گفت: متأسفانه در نظام آموزشي ما به تفكر و انديشه توجه نشده است، حال آنكه تفكر و انديشه ورزي بيش از حافظه پروري در حفظ مطالب مؤثر است.

فروغي با تبيين ابعاد تفكر، ماهيت تفكر و راهبردهاي تفكر را تشريح و اظهار كرد: از راهبردهاي تفكر، ايجاد و طرح مسأله، توان تصميم گيري، و مفهوم آفريني است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) معرفي و شناخت دانشجويان از رفتارها و ديدگاههاي معلم را از ديگر راههاي تأثيرگذاري بر دانشجو و متعلم دانست و به استادان توصيه كرد خود را به خوبي به دانشجويان معرفي كنند و ضوابط كلاس و امتحان خود را براي دانشجويان تبيين نمايند و با طرح پرسش از مطالب درسي گفته شده در انتهاي هر كلاس، بر افزايش دقت دانشجويان در كلاس بيفزايند.

در ادمه اين برنامه، سردار شيروانيان مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان اصفهان با ابراز قدرداني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان بدليل ميزباني برگزاري اين گردهمايي گفت: اين نشست ها نه تنها در تأليف قلوب استادان بلكه در افزايش كميت و كيفيت كلاسهاي درس دفاع مقدس و آشنايي با آخرين تحولات اين ماده درسي كه توسط پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس اعمال مي گردد مؤثر خواهد بود.

وي نشر ارزش هاي دفاع مقدس را در قالب تدريس درس دفاع مقدس، زمينه ساز گسترش فرهنگ مديريت جهادي در فضاي دانشگاه دانست و ضمن اشاره به بيان ارزشمند رهبر معظم انقلاب امام خامنه اي در خصوص لزوم بهره گيري از گنجينه تمام ناشدني دفاع مقدس، بر آمادگي كامل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان اصفهان، در ارائه هرگونه خدمات به استادان اين درس،تأكيد كرد.

 تاریخ:
1393/06/15
تعداد بازدید:
152
منبع:
Powered by DorsaPortal