بازديد معاونت برنامه ريزي دانشگاه از پژوهشگاه مركزي واحد اصفهان
در حاشيه برگزاري كارگاه تشريح روند اجرائي فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي، فريدون رهنماي رودپشتي معاون برنامه ريزي دانشگاه با حضور در پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از اقدامات صورت گرفته در بخش هاي مختلف اين پژوهشگاه بازديد كرد.

 

بازديد معاونت برنامه ريزي دانشگاه از پژوهشگاه مركزي واحد اصفهان

در حاشيه برگزاري كارگاه تشريح روند اجرائي فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي، فريدون رهنماي رودپشتي معاون برنامه ريزي دانشگاه با حضور در پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از اقدامات صورت گرفته در بخش هاي مختلف اين پژوهشگاه بازديد كرد.

رهنماي رودپشتي در بازديد از آزمايشگاه هاي فوق تخصصي پژوهشگاه ضمن تحسين اقدامات انجام شده ابراز داشت: لازم است ظرفيت هاي آزمايشگاهي واحد اصفهان در قالب كاتالوگ ها و بروشورهايي كامل، معرفي تا از انجام كار تكراري در كشور جلوگيري شود.

وي با بيان اينكه ظرفيت آزمايشگاه هاي واحد اصفهان در سطح ملي قابليت ارائه خدمات تخصصي را دارد، گفت: برخي از آزمايش هاي انجام شده در پژوهشگاه نه تنها از نظر توليد ثروت و درآمدزائي اهميت به سزائي دارد بلكه مهمترين اثر آن برتضمين سلامت مردم است و اين نقش اساسي دانشگاه آزاد اسلامي است كه در اين خصوص بتواند خدمتي به مردم و جامعه نمايد.

معاون برنامه ريزي دانشگاه افزود: امروز تصوير ذهني دانشگاه آزاد اسلامي از واحد اصفهان(خوراسگان) تصوير بسيار مثبتي است؛ كه علت آن هم مديريت تلاش گر و خستگي ناپذير رياست اين واحد دكتر فروغي است و علاوه بر آن عدم قانع شدن وي به نتايج محدود و موفقيت هاي سطحي است بلكه ايشان هر روز با پديده اي جديدتر واحد اصفهان را يك گام ديگر به سوي ترقي و پيشرفت هدايت كرده اند.

 

تاریخ:
1393/06/15
تعداد بازدید:
159
منبع:
Powered by DorsaPortal