در ادامه سفر هيأت رسمي دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت: ديدار با معاون رئيس جمهور اوگاندا در محل كاخ رياست جمهوري اين كشور
هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي و احمدعلي فروغي رياست واحد اصفهان با آقاي ادوارد سسكاندي معاون رئيس جمهور در محل كاخ رياست جمهوري اين كشور ديدار و گفتگو كردند.

 

در ادامه سفر هيأت رسمي دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت:

ديدار با معاون رئيس جمهور اوگاندا در محل كاخ رياست جمهوري اين كشور

هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي و احمدعلي فروغي رياست واحد اصفهان با آقاي ادوارد سسكاندي معاون رئيس جمهور در محل كاخ رياست جمهوري اين كشور ديدار و گفتگو كردند.

در اين ديدار سفيرجمهوري اوگاندا درتهران محمد احمد كيسوله ضمن تشريح برنامه هاي سفر هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي از فعاليت ها و ارتباطات 12 ماه اخير و فراهم نمودن مقدمات انجام اين سفر به معاون رئيس جمهور گزارش داد.

سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي نيز ضمن تشريح آغاز فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي از 1361 تاكنون و بيان توانمندي ها، به ارائه گزارشي از بازديد هيات رسمي دانشگاه از كشور اوگاندا پرداخت و از عزم دانشگاه در خصوص حضور و سرمايه گذاري در كشور اوگاندا خبر داد و خواستار همكاري و هماهنگي بخش هاي مختلف در خصوص عملياتي نمودن طرحهاي دانشگاه آزاد اسلامي در اوگاندا شد.

همچنين احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) ضمن معرفي اين واحد دانشگاهي از برنامه هاي برون مرزي واحد اصفهان شامل؛ سرمايه گذاري در اوگاندا، ايجاد پرديس دانشگاه در اوگاندا در رشته هاي كشاورزي و احداث كلينيك تخصصي دندانپزشكي، مدارس سما و همچنين تبادلات علمي و اقتصادي در قالب تبادل استاد و دانشجو، برگزاري دوره هاي مشترك و استقرار شركت هاي دانش بنيان خبر داد و خواستار حمايت هيات دولت جمهوري اوگاندا از اين اهداف شد.

در اين ديدار سسكاندي ضمن خوش آمدگويي به هيات دانشگاه آزاد اسلامي، ضمن تشريح وضعيت اقتصادي، حوزه سلامت و آموزش كشورش از آماده بودن زير ساخت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي يادشده خبرداد و از برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي در استقرار واحد دانشگاهي پرديس اصفهان استقبال كرد و آمادگي دولت اوگاندا در حمايت از اين سرمايه گذاري را اعلام نمود.

در اين ديدار محمد كتابي عضو هيات علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در خصوص مباحث تخصصي دندانپزشكي و بررسيهاي كارشناسي در كشور اوگاندا جهت حاضرين به ايراد سخنراني پرداخت.

ديدار هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي با وزير علوم اوگاندا

هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي كه به منظور بررسي ظرفيت هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي و شناسايي راهكارهاي تعامل في مابين، به جمهوري اوگاندا اعزام شده است، با وزير علوم و آموزش عالي در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در كامپالا ديدار كرد.

در اين ديدار دكتر جان مويانگو وزير علوم و آموزش عالي جمهوري اوگاندا ضمن معرفي دانشگاههاي اوگاندا و تشريح موقعيت آموزش عالي اوگاندا در اتحاديه شرق آفريقا خواستار تبادل استاد و دانشجو، برگزاري سمينارها و دوره هاي مشترك و تعريف پروژه هاي پژوهشي مشترك شد.

در اين ديدار سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ضمن مثبت ارزيابي كردن وضعيت دانشگاههاي اوگاندا به معرفي دانشگاه آزاد اسلامي بزرگترين دانشگاه حضوري دنيا پرداخت و از آمادگي دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص همكاري مشترك با وزارت علوم و آموزش عالي در حوزه هاي مشخص شده خبر داد.

همچنين احمدعلي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن معرفي امكانات آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در زمينه رشته هاي كشاورزي، دندانپزشكي، فني و مهندسي و همچنين توانايي شركت هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه، آمادگي اين دانشگاه را براي پذيرش هيات علمي و مربيان دانشگاه هاي اوگاندا جهت آموزش در مقاطع مختلف در قالب برقراري بورسيه هاي تحصيلي كشور اوگاندا و تبادل استاد و دانشجو اعلام كرد و از وزير علوم و آموزش عالي براي بازديد از دانشگاه اصفهان دعوت رسمي بعمل آورد.

ملاقات با وزير بهداشت اوگاندا ـ بازديد از زمين 4500 هكتاري جمهوري اسلامي ايران در كاتونگا

و بازديد از بيمارستان ملي مالاگو

سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل دانشگاه و احمدعلي فروغي رئيس واحد اصفهان در راس هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي با وزير بهداشت جمهوري اوگاندا ديداركردند.

در اين ديدار دكتر لوكواگو عثمان ضمن خوش آمد گويي به هيات دانشگاه آزاد اسلامي ضمن تشريح ماموريت وزارتخانه متبوع خود گسترش سرويس دهي مراكز بهداشتي و درماني وزارتخانه خود را به همه كشورهاي اتحاديه شرق آفريقا اعلام و خواستار افزايش ظرفيت خدمات دندانپزشكي و پزشكي با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي شد.

سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل دانشگاه ضمن ابراز خرسندي از وجود ظرفيت بالاي دو طرف در خصوص افزايش ارائه خدمات دندانپزشكي در اوگاندا و معرفي جايگاه دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه پزشكي و دندانپزشكي بعنوان يكي از مجموعه هاي پيشرو در ايران آمادگي خود را براي همكاري با وزارت بهداشت اوگاندا اعلام نمود.

احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان نيز با اشاره به برتري 10 ساله دانشكده دندانپزشكي اين دانشگاه در آزمون جامع دندانپزشكي كشوري، به ظرفيت هاي همكاري در رشته دندانپزشكي در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مشترك، برگزاري سمينارها، تبادل استاد و دانشجو و تربيت مدرس و ايجاد كلينيك اختصاصي دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهان در كامپالا اشاره نمود و خواهان تسريع در راه اندازي كلينيك تخصصي دندانپزشكي و انعقاد تفاهم نامه همكاري در كوتاه مدت و برنامه ريزي ويژه وزارت بهداشت اوگاندا در اين زمينه شد و از وزير بهداشت جهت ديدار رسمي از واحد اصفهان دعوت بعمل آورد.

در اين ديدار محمد كتابي عضو هيات علمي دانشكده دندانپزشكي واحد اصفهان ضمن تشريح امكانات و توانمنديهاي دندانپزشكي واحد اصفهان، توسعه رشته هاي تخصصي در دانشگاه ملي ماكرره، برگزاري دوره هاي كوتاه مدت، راه اندازي كلينيك تخصصي جهت درمانهاي رديف 3(پيشرفته)، و همچنين با توجه به وضعيت بهداشتي دوره هاي آموزشي كامل كنترل عفونت را اعلام نمود.

شايان گفتن است سمينار تخصصي «علل تحليل استخوان در اطراف ايمپلنت هاي دنداني» جهت متخصصين دندان پزشكي كامپالا در محل دانشگاه ملي ماكرره توسط دكتر محمد كتابي و به همت انجمن دندانپزشكان اوگاندا برگزار گرديد.

در ادامه اين برنامه هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي از زمين كشاورزي به مساحت 4500 هكتار كه در زمان رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني به جمهوري اسلامي ايران اهدا گرديد بازديد كردند و فروغي رياست دانشگاه آزاد واحد اصفهان، آمادگي اين دانشگاه را جهت تحويل و بهره برداري از زمين ياد شده اعلام نمودند.

بازديد از بيمارستان ملي مالاگو از ديگر برنامه ها بود دكتر بارايوگابا باترانا رئيس بيمارستان، قسمت ها و بخش هاي مختلف بيمارستان را در 7 طبقه به بازديد كنندگان معرفي نمود.

شايان گفتن است در تمامي اين ديدارها محمد احمد كيسوله سفير اوگاندا در تهران، تقي زاده قائم مقام سفير ايران در كامپالا، اكبر توحيدلو رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كامپالا، كريس بوامباله كنسول سفارت اوگاندا در تهران و محمدحامد كياني مشاور امور بين الملل رئيس واحد اصفهان(خوراسگان) هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي را همراهي مي كردند.

 

تاریخ:
1393/06/12
تعداد بازدید:
260
منبع:
Powered by DorsaPortal