در واحد اصفهان و با حضور استادان و كارشناسان پليس برگزار شد: نشست تخصصي بررسي راهكارهاي پيشگيري از نزاع و درگيري در جامعه
اولين نشست علمي و تخصصي بررسي راهكارهاي پيشگيري از نزاع و درگيري در جامعه با حضور استاداني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، مديران سازمان هاي مرتبط اجرايي، مقامات و كارشناسان پليس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد.

 

در واحد اصفهان و با حضور استادان و كارشناسان پليس برگزار شد:

نشست تخصصي بررسي راهكارهاي پيشگيري از نزاع و درگيري در جامعه

اولين نشست علمي و تخصصي بررسي راهكارهاي پيشگيري از نزاع و درگيري در جامعه با حضور استاداني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، مديران سازمان هاي مرتبط اجرايي، مقامات و كارشناسان پليس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد.

در ابتداي اين نشست كريمي معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با بيان اينكه در سال جديد نسبت به سالهاي قبل آمار نزاع و درگيري 6% افزوده شده است گفت: ما بايد بتوانيم آسيب هاي اجتماعي استان را رصد كنيم و ريشه ها و مواردي را كه در رابطه با اين آسيب ها هستند پيدا كنيم، آمارهاي 24 ساعته را رصد كنيم و مواردي كه از حد ميانگين بالاتر است مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار دهيم.

كرمي با تأكيد بر اينكه در معضلات اجتماعي، اعتياد، اولويت اول، سرقت، اولويت دوم و قتل و تكدي گري اولويت هاي بعدي هستند افزود: بايد با تهيه گزارش هاي اجتماعي و انجام مطالعات و نشست هاي علمي و تخصصي با حضور استادان دانشگاه، راهكارهائي را كه توسط استادان مبرز دانشگاهي ارائه مي شود در سطح جامعه پياده سازي كنيم.

صادقي رئيس اداره بهزيستي استان اصفهان نيز در اين جلسه گفت: پيشنهاد مي دهم براي دانش آموزان پرونده سلامت رواني باز شود، محيط مناسب به انسانها آرامش مي دهد، گاهي نزاع هاي فردي به اجتماع كشيده مي شود كه كودك آزاري و اختلافات خانوادگي نمونه اين نزاعها هستند .

در ادامه اين نشست خسروي رئيس پليس آگاهي اصفهان در تحليل آسيب نزاع و درگيري گفت: نزاع همان درگيري است كه قدمتش به قدمت حيات بشر مي رسد، زياده خواهي انسان ها موجب تقابل مي شود مـتأسفانه بايد بگويم ايران رتبه دوم نزاع و درگيري را در آسيا دارد، مسائل زيادي آستانه تحمل انسان ها را كم مي كند؛ آلودگي شهرها، بازي هاي رايانه اي، تغييرات در سبك و شيوه زندگي، فاصله طبقاتي، عدم رعايت عدالت در مبلمان شهري در نقاط مرفه نشين و فقير نشين و ....از جمله اين عوامل محسوب مي شوند.

اسماعيلي معاون فرهنگي، جلالي زند معاون دانشجوئي، آتش پور عضو هيأت علمي گروه روان شناسي و حيدري عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) نيز هر كدام بطور جداگانه ديدگاههاي خود را در زمينه عوامل گسترش نزاع و درگيري در جامعه بيان كردند؛ پايين آمدن سطح تحمل مردم، تبعيض در بهره مندي از امكانات، روش هاي ناكارآمد تربيتي، كند بودن روند دادرسي ها، گسترش نا امني و .. از جمله مواردي بود كه مورد اشاره قرار گرفت.

استادان شركت كننده در اين نشست، براي حل اين معضل اجتماعي، پيشنهاداتي ارائه دادند؛ برگزاري كارگاه هايي براي آموزش مهار خشم در آموزش و پرورش، بكارگيري و استخدام نيروهاي تحصيل كرده در نيروي انتظامي بويژه از ميان فارغ التحصيلان رشته حقوق، بكارگيري متخصصين علوم تربيتي در آموزش و پرورش و ...

فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، با اشاره به اينكه علت اصلي ارتكاب جرائم در جامعه عدم آگاهي مردم است گفت: انسانها از نظر فيزيولوژي اختلافات زيادي با هم دارند كه خوب است در تحليل نزاع ها ودرگيري ها به اين نكته به خوبي توجه شود؛ برخي بلغمي مزاجند، حوصله دارند، زود از كوره در نمي روند برخي صفراوي مزاجند و با عامل تحريك داد و فرياد مي زنند ولي خرابكاري نمي كنند، عده اي دموي مزاجند در اثر تحريك شديداً ناراحت مي شوند، فشار خون شان بالا مي رود، مغزشان از كار مي افتد، هم خود آزاري و هم ديگر آزاري مي كنند، سوداوي مزاج ها، آدم هاي منطقي و باهوشند.بطور كلي نبايد كاري كرد كه افراد تحريك شوند و از كوره در بروند، بهداشت رواني را بايد ياد داد اگر با مشكل مواجه شويم بايد مشكل را در ذهن نگه داريم و دنبال راه حل باشيم، بايد با مردم با احترام رفتار كنيم تا آرامش كامل در جامعه بوجود آيد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، عنوان كرد: بايد به مردم آگاهي داد و در انجمن اولياء و مربيان و آموزش و پرورش، آموزش لازم و كافي را بدهند، ما در جلسات توجيهي به دانشجويان مي گوييم در محيط دانشگاه درگير نشوند زيرا ما هر دو طرف درگيري را توبيخ مي كنيم، انجمن اوليا و مربيان بهترين مركز براي رفع اين تنش هاست.

تاریخ:
1393/06/02
تعداد بازدید:
220
منبع:
Powered by DorsaPortal