كسب عنوان سوم بخش پزشكي و داروسازي توسط محققين واحد اصفهان
در پنجمين جشنواره نوآوري و فن آفريني جايزه شهيد دكتر چمران، محققين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، رتبه سوم بخش پزشكي و داروسازي را به خود اختصاص دادند.

 

در پنجمين جشنواره نوآوري و فن آفريني جايزه شهيد دكتر چمران:

كسب عنوان سوم بخش پزشكي و داروسازي توسط محققين واحد اصفهان

در پنجمين جشنواره نوآوري و فن آفريني جايزه شهيد دكتر چمران، محققين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، رتبه سوم بخش پزشكي و داروسازي را به خود اختصاص دادند.

در اين جشنواره كه توسط پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با همكاري دانشگاه تهران، مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري، بنياد شهيد چمران، شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران و با حضور جمعي از مسئولين همزمان با سي و سومين سالروز شهادت دكتر مصطفي چمران در محل سالن همايش هاي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران برگزارشد، ناصر پورسعيد و عباس آزادبخت از محققين مركز رشد فناوري گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، با طرح «توليد نسل جديد مكمل غذايي كاملا طبيعي ويتامين D با خصوصيات عملكردي بالقوه براي پيشگيري و درمان اكسيداتيو و بيماري آلزايمر» موفق به كسب عنوان سوم اين دوره جشنواره شدند.

اميرعلي سيف الدين، رييس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و رييس جشنواره با بيان اين كه اين جشنواره به منظور توسعه ي علم و فناوري در ايران و ترويج فرهنگ نوآوري و فن آفريني در دانشگاه، صنعت و جامعه و همچنين شناسايي تشويق و حمايت از نوآوران و فن آفرينان برتر به خصوص نخبگان جوان و دانشمندان ايراني برگزار مي شود، اظهار كرد: رويكرد اصلي اين جشنواره حركت از عرضه محوري به سمت تقاضا محوري است تا فناوري در خدمت جامعه و پيشرفت آن باشد. وي، سه هدف عمده اين جشنواره را ترويج فرهنگ نوآوري و فن آفريني به منظور دستيابي به اقتصاد دانش بنيان و مقاومتي، تسهيل فرآيند تجاري سازي و كاربردي كردن نتايج تحقيقات و زمينه سازي حمايت از نوآوران و فن آفرينان عنوان كرد.

رييس پنجمين جشنواره نوآوري و فن آفريني جايزه شهيد چمران، محورهاي اصلي اين جشنواره را شامل "علوم كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و دامپزشكي" ، "علوم انساني، هنر و تربيت بدني" ، "علوم پايه و علوم فني مهندسي" ، "پزشكي و داروسازي" و فناوري هاي نوين" عنوان كرد.

همچنين شعبانعلي فمي، دبير اين جشنواره نيز از ارسال 143 طرح به اين جشنواره خبر داد و گفت: پس از سه مرحله داوري در نهايت 15 طرح به عنوان برگزيده نهايي انتخاب شدند. از 143 طرح ارائه شده 17 طرح مربوط به حوزه علوم انساني، هنر و تربيت بدني، 20 طرح مربوط به حوزه پزشكي و داروسازي، 43 طرح مربوط به گروه علوم پايه و فني مهندسي، 31 طرح مربوط به گروه علوم كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و دامپزشكي، 18 طرح مربوط به حوزه فناوري هاي نوين و 14 طرح نيز مربوط به فناوري در خدمت جانبازان نابينا بود.

در بخش پزشكي و داروسازي جايزه شهيد چمران رتبه اول به طرح "كوره دندانپزشكي پرسلنAT300 " متعلق به شركت كوشا فن پارس، رتبه دوم به طرح "ساب سيژن با استفاده از وسيله ساب سيژن دكتر باريك بين" به طراحي معيد دهقانپور و بهروز باريك بين و رتبه سوم به طرح "توليد نسل جديد مكمل غذايي كاملا طبيعي ويتامين D با خصوصيات عملكردي بالقوه براي پيشگيري و درمان اكسيداتيو و بيماري آلزايمر" ابداع ناصر پورسعيد و عباس آزادبخت از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، تعلق گرفت.

 

تاریخ:
1393/04/02
تعداد بازدید:
403
منبع:
Powered by DorsaPortal