كارگاه آموزشي محتواي آيين نامه ها، بخشنامه ها و فرآيندهاي جاري در حوزه پژوهش و فناوري
ويژه معاونين و مديران حوزه پژوهش و فناوري دانشگاههاي آزاد اسلامي استانهاي اصفهان، چهار محال و بختياري و يزد
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان( خوراسگان) برگزار مي نمايد:

كارگاه آموزشي محتواي آيين نامه ها، بخشنامه ها و فرآيندهاي جاري در حوزه پژوهش و فناوري
 
ويژه معاونين و مديران حوزه پژوهش و فناوري دانشگاههاي آزاد اسلامي استانهاي اصفهان، چهار محال و بختياري و يزد
تاریخ:
1393/03/24
تعداد بازدید:
210
منبع:
Powered by DorsaPortal