در اولين دوره مسابقات ملي بتن صورت گرفت: كسب عنوان مقـام اول توسط تيم بتن واحد اصفهـان(خوراسگان)
تيم بتن گروه 40 مهندسي صاحب الزمان(عج) دانشجويان گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، توانست در اولين دوره مسابقات ملي بتن، مقام اول در گرايش بتن هاي پر مقاومت را از بين 38 تيم شركت كننده به خود اختصاص دهد.

تيم بتن گروه 40 مهندسي صاحب الزمان(عج) دانشجويان گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، توانست در اولين دوره مسابقات ملي بتن، مقام اول در گرايش بتن هاي پر مقاومت را از بين 38 تيم شركت كننده به خود اختصاص دهد.

تيم بتن گروه 40 مهندسي صاحب الزمان(عج) از تيم هاي بتن دانشجويي است كه با مشاركت گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و نيروي زميني سپاه، توانست در اولين دوره مسابقات ملي بتن كه به ميزباني دانشگاه اليگودرز برگزار شد، مقام اول در گرايش بتن هاي پر مقاومت را از آن خود نمايد.

اين تيم همچنين موفق شد در گرايش بتن سبك نيز با جابجايي ركورد ايران، از طرف هيئت داوران به عنوان تيم شايسته مورد تقدير قرار گيرد.

اعضاي تيم بتن گروه 40 مهندسي صاحب الزمان(عج) متشكل از آقايان دكتر علي مهديخاني و مهندس كوروش بيگي و احسان نصوحي و محمد صادق واعظي و آرش صداقت دوست و محمد صالح فقيهي مي باشند.

لازم به ذكر است در اين دوره از مسابقات تيمهاي بعد به ترتيب تيمهاي دانشگاه اليگودرز و شركت فني مهندسي جاويدان گستران بودند كه مقام دوم و سوم را از آن خود كردند.
تاریخ:
1393/03/18
تعداد بازدید:
492
منبع:
Powered by DorsaPortal