سمينار علمي تخصصي با موضوع «مواد روان گردان،گرايش ها و آسيب ها»
به همت دانشكده كشاورزي و با همكاري دفتر مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با استقبال گسترده استادان، دانشجويان و كاركنان و سخنراني سيد حميد آتش پور عضو هيأت علمي دانشگاه، در تاريخ 5/3/93 در دانشكده كشاورزي برگزار گرديد.

 سمينار علمي تخصصي باموضوع «مواد روان گردان، گرايش ها و آسيب ها» به همت دانشكده كشاورزي و با همكاري دفتر مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با استقبال گسترده استادان، دانشجويان و كاركنان و سخنراني سيد حميد آتش پور عضو هيأت علمي دانشگاه، در تاريخ 5/3/93 در دانشكده كشاورزي برگزار گرديد.

در اين سمينار تخصصي در ابتدا فروغ مرتضايي نژاد رئيس دانشكده كشاورزي با ايراد سخناني ضمن تبيين اهميت و نقش آگاهي بخشي به جامعه بويژه جوانان در خصوص آسيب هاي ناشي از مواد روان گردان و آثار مخرب آن بر اجتماع، خانواده و اقتصاد و تخريب نيروي سالم و سازنده دانشگاهي مطابي ارائه نمودند.

در ادامه سيد حميد آتش پور كارشناس برنامه پيرامون انواع مواد روان گردان، آثار، پيامدها و آسيبهاي آن ايراد سخن نمود و سپس در ادامه برنامه به سوالات مطرح شده توسط دانشجويان پاسخ لازم ارائه گرديد.

 

تاریخ:
1393/03/09
تعداد بازدید:
236
منبع:
Powered by DorsaPortal