در واحد اصفهان صورت گرفت: نشست مشترك شوراي راهبردي انجمنهاي علمي با آموزش و پرورش استان
به منظور توسعه همكاري هاي مشترك و استفاده از ظرفيت هاي طرفين، نشست مشترك شوراي راهبردي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، با مديركل و معاونين پژوهشي، آموزش متوسطه و ابتدايي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.

 

به منظور توسعه همكاري هاي مشترك و استفاده از ظرفيت هاي طرفين، نشست مشترك شوراي راهبردي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، با مديركل و معاونين پژوهشي، آموزش متوسطه و ابتدايي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.

دراين جلسه كه با حضور فروغي، رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، نجفي معاون پژوهش و فناوري، نادي رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، عالميان مدير روابط عمومي، جمعي از استادان دانشكده علوم تربيتي، مقدس پور دبيركل انجمن هاي علمي واحد برگزار گرديد، در ابتدا فروغي، با تشريح ظرفيت هاي علمي و پژوهشي واحد، به توانايي دانشگاه آزاد اسلامي در حمايت از ارتقاء سطح علمي آموزش و پرورش و كمك به دانش افزايي و آموزشهاي مهارتي دانش آموزان اشاره و ضرورت تحول در تعليم و تربيت دانش آموزان را مورد تاكيد قرار داد.

همچنين در اين نشست مشترك عامليان، مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان با ابراز شگفتي از ظرفيت هاي علمي و تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، حضور شخصيتي چون فروغي در راس اين دانشگاه را از امتيازات واحد اصفهان دانست.

در اين جلسه مقدس پور دبيركل انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، با ارائه گزارشي از نحوه فعاليت دانشجويان در انجمن هاي علمي، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي انجمن هاي علمي را در زمينه هاي مختلف تبيين نمود.

در پايان مذاكرات اين جلسه، مقرر شد بمنظور گسترش همكاري هاي مشترك دانشگاه با آموزش و پرورش و استفاده از ظرفيت انجمن هاي علمي براي ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهش هاي دانش آموزي، توافق نامه اي تنظيم و به امضاي طرفين برسد.

 

تاریخ:
1392/12/14
تعداد بازدید:
115
منبع:
Powered by DorsaPortal